Terugblik op drukbezocht derde symposium Mobiliteitspanel Nederland

Op 10 april 2018 organiseerde het KiM  het derde symposium Mobiliteitspanel Nederland. Ruim 80 gasten uit binnenland en buitenland ontmoetten elkaar dit maal in Den Haag.

Tijdens de leerzame dag stonden de resultaten van 11 onderzoeken centraal. Stuk voor stuk onderzoeken waarvoor data uit het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) van het KiM en andere panelonderzoeken zijn gebruikt.

Met antwoorden op vragen als:

  • Hoe verandert de aanschaf van een e-bike het reisgedrag van mensen?
  • Hoe hangt het dagelijkse reisgedrag van mensen samen met hun houding ten aanzien van verschillende vervoerswijzen?
  • Wat is het belangrijkst voor de keuze van een woonlocatie: de woonomgeving, de voorzieningen in de buurt of  de mogelijkheden voor het woon-werkverkeer?

Vragen? Neem contact op met Krisje Wijgergangs of Mathijs de Haas.

Titel

Gegeven door Organisatie
Introduction MPN Symposium 2018 Sascha Hoogendoorn-Lanser, Krisje Wijgergangs en Mathijs de Haas KiM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis
Surveys with smartphone, laptop or tablet: mixed devices and mode effects in the MPN Toon Zijlstra KiM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis
Dynamics in travel behaviour: who changes mode, why and when? A longitudinal analysis of mode choice behaviour in the Netherlands Marie-Jose Olde Kalter University of Twente / Goudappel Coffeng
User characteristics and trip patterns of e-bike use in the Netherlands

Lucas Harms en Maarten Kroesen

KiM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis/ Delft University of Technology
Is active travel a stable physical activity behaviour? Evidence from the German Mobility Panel Christine Eisenmann Karlsruhe Institute of Technology
Wayfinding styles: The relationship with mobility patterns & navigational preferences Lara-Britt Zomer

Delft University of Technology

Geographical distances between separated parents: A longitudinal analysis Michael Thomas University of Groningen
Assessing Car Dependence: Development of a Comprehensive Survey Approach Based on the Concept of a Travel Skeleton. Sascha von Behren Karlsruhe Institute of Technology
Latent classes of daily mobility patterns: The relationship with attitudes towards modes Danique Ton Delft University of Technology
Travel preferences and travel behaviour in a world with MaaS: first insights from literature Anne Durand en Lucas Harms KiM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis
The trade-off between housing, amenities and accessibility: a stated preference experiment with employed individuals from the MPN  Ori Rubin en Toon Zijlstra

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency/ KiM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis

A mode choice model for elasticities of panel data with inertia effects Paul van Beek en Lissy La Paix Puello Goudappel Coffeng/ University of Twente