Ann Verhetsel

Ann Verhetsel

Werkt bij
Universiteit Antwerpen

Een korte kennismaking met ...

Wetenschappelijke uitdagingen voor het KiM

Disruptieve maatschappelijke en technologische innovaties moeten worden geïmplementeerd met oog voor sociale inclusie en ecologische  doelstellingen. De impact ervan op personen- en goederenvervoer moet zo goed mogelijk ingeschat worden voor diverse doelgroepen. Dit wordt een methodologische uitdaging want klassieke extrapolaties en scenario benaderingen zijn daarvoor niet bruikbaar.

Onderzoek om trots op te zijn

Voor een overzicht van mijn publicaties en afgerond onderzoek verwijs ik naar mijn academische bibliografie.

De ruimtelijke analyse van gedetailleerde geografische gegevens met nieuwe methoden is een constante. Het onderzoek naar woon-werkverkeer in relatie met verstedelijkingsprocessen, leidt steeds opnieuw naar vragen om beleidsadvies omtrent bereikbaarheid en ruimtelijke planning, mobiliteitsmanagement. Ook mijn onderzoek over de locatie van de logistieke sector en de (verborgen) geografie van e-commerce is origineel en wekt vragen op uit de markt. Mijn onderzoek over maritieme wereldsteden is een buitenbeentje dat nogal eens emoties losmaakt in de (harde) havenwereld.

Affiniteit met KiM-kennislijnen

Mijn onderzoek sluit vooral aan bij kennislijn A (Mobiliteit en bereikbaarheid) en kennislijn B (Duurzaamheid en gebieden), niet alleen voor personenvervoer maar ook voor goederenstromen. En meer algemeen bij al het onderzoek waarbij ruimtelijke analysemethoden belangrijk zijn.

Positie en kern wetenschappelijk onderzoek

Mijn onderzoek situeert zich in het interactieveld van de geografie, ruimtelijke planning en economie. Mobiliteit en verstedelijkingsprocessen, locatie van vastgoedmarkten (vooral detailhandel en logistieke sector), maar ook de opzet van strategische stedelijke projecten en de analyse van regionale economische processen (smart specialization), vullen een groot deel van mijn onderzoekstijd.

Wetenschappelijke achtergrond

Ik ben Gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en voorzitter van het Departement Transport en Ruimtelijke Economie. Mijn studieloopbaan startte als student Geografie aan de KULeuven waar ik ook mijn PhD behaalde, ik volgde ook een masteropleiding Ruimtelijke Planning en Stedenbouw, een masteropleiding Onderwijswetenschappen en ten slotte een executive master Bedrijfseconomie. Ik ben promotor van projecten op EU, Belgisch, Vlaams, provinciaal en lokaal niveau, zowel voor overheden als voor bedrijven. Momenteel ben ik voorzitter van de VRP, de Vereniging voor Ruimte en Planning, die meer dan 1.000 actieve ruimtelijke planners in Vlaanderen en Brussel ondersteunt. Ik ben tevens lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen (Klasse Menswetenschappen) en het Nationaal Comité voor de Geografie van diezelfde Academie.