Eddy Van de Voorde

Eddy Van de Voorde

Werkt bij
Universiteit Antwerpen

Een korte kennismaking met...

Wetenschappelijke uitdagingen voor het KiM

Ongetwijfeld wordt een transitie naar een duurzaam, vitaal en veilig mobiliteitssysteem een centraal onderzoeksthema. De andere kennislijnen van het KiM staan daar rechtsreeks mee in verband en leveren dus input voor het centrale thema.

Onderzoek om trots op te zijn

Voor een overzicht van mijn publicaties en afgerond onderzoek verwijs ik naar de academische bibliografie .

In 2005 werd mij in Genua een prestigieuze internationale prijs overhandigd, de 'Premio Internationale delle Communicazioni Cristoforo Colombo', voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de maritieme economie.

Affiniteit met KiM-kennislijnen

Mijn inbreng zal vooral gericht zijn op drie van de zes kennislijnen die het KiM onderscheidt: 'Modellen en data', 'Maatschappelijk belang, rol van de overheid en marktordening' en 'Evaluaties en afwegingskaders'. Deze kennislijnen staan het dichtst bij het onderzoek dat op het Departement Transport en Ruimtelijke Economie (TPR) en binnen het Steunpunt Goederenstromen van de Universiteit Antwerpen wordt verricht.

Positie en kern wetenschappelijk onderzoek

Mijn wetenschappelijk onderzoek concentreert zich vooral op modelvorming, kostenanalyse en industrieel-economische structuren in de sectoren haven, maritiem vervoer, luchtvervoer en logistiek.

Wetenschappelijke achtergrond

Gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen, met activiteiten op de vakgebieden Haven- en maritieme economie, Luchtvervoer, Modelvorming en Logistiek. Ik ben verantwoordelijk voor vele nationale en internationale projecten, resulterend in een uitgebreide publicatielijst. Verder ben ik gastprofessor aan verschillende universiteiten, waaronder Gent, Delft, Lissabon (T├ęcnico), Londen (City University) en MIT (Cambridge, Boston), lid van de redactieraad van een groot aantal internationale tijdschriften en bekleed ik managementfuncties in internationale associaties (waaronder WCTRS).