Jonas Eliasson

Jonas Eliasson

Werkt bij
KTH Koninklijk Instituut voor Technologie

Een korte kennismaking met...

Uitdagingen voor het KiM

Ik zie twee grote uitdagingen. In de eerste plaats de congestie in alle vormen van vervoer: over de weg, in de lucht, met de trein en in het stedelijk openbaar vervoer. In de tweede plaats aantrekkelijke en efficiënte steden, waarin duurzame groei, leefbaarheid en productiviteit zijn gecombineerd.

Onderzoek om trots op te zijn

Ik ben betrokken geweest bij het ontwerpen van de congestieheffing in Stockholm in Zweden. Sindsdien heb ik veel energie gestoken in het evalueren van de effecten op het verkeer, reispatronen en maatschappelijk draagvlak. Daarnaast heb ik regelmatig andere steden geadviseerd over het invoeren van vormen van betaald rijden en beleidsmaatregelen voor stedelijk transport in het algemeen.

Een ander thema betreft de maatschappelijke kosten-baten analyse. Ik ben voorzitter geweest van het Zweedse Nationale Expertcomité en heb de groep aangevoerd die verantwoordelijk was voor het berekenen van de effecten en de kosten-batenanalyse voor het Nationale Transport-investeringsplan. Mijn onderzoeksthema’s op dit terrein behelzen onder andere de waardering van reistijd, de robuustheid van kosten baten-analyses en het waarderen van de fiets.

Affiniteit met KiM kennislijnen

Eigenlijk heb ik affiniteit met alle KiM-kennislijnen. Het thema 'Evaluaties en afwegingskaders' ligt waarschijnlijk het dichtst bij mijn huidige onderzoek, maar ook 'Modellen en data' zijn een kernthema. Veel toegepast onderzoek dat ik heb gedaan valt onder de thema’s 'Duurzame mobiliteit, veiligheid en transitie' en 'Mobiliteit van groepen'.

Huidige positie en onderzoek

Ik ben hoogleraar Analyse van Transportsystemen bij het Koninklijke Instituut voor Technologie in Stockholm en directeur van het Centrum voor Transportstudies (Centrum för Transportstudien), een samenwerkingsverband tussen het Koninklijke Instituut en andere partners.

Mijn huidige onderzoek richt zich op het gebruik van kosten-batenanalyse in toegepaste planning, de robuustheid en bredere economische impact van kosten-batenanalyses, het modelleren van transport en verschillende vormen van beprijzen. Daarnaast de publieke en politieke acceptatie van transportbeleid en de waardering van reistijd en betrouwbaarheid.

Wetenschappelijke achtergrond

Ik ben opgeleid als natuurkundige (toegepaste wiskunde) en gepromoveerd op transport en locatie-analyse. Mijn dissertatie ging met name over grondgebruik en transportmodellen. Na mijn promotie heb ik gewerkt als consultant en mij met name gericht op het modelleren van transport en transportbeleid. Na zeven jaar keerde ik terug naar de universiteit om hoofd worden van het Centrum voor Transportstudies.