Henk Stipdonk

Henk Stipdonk

Functie
directeur
Telefoonnummer
+31 70 456 19 65
E-mailadres
henk.stipdonk@minienw.nl

Henk Stipdonk studeerde Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na enige jaren wetenschappelijk onderzoek aan deze universiteit trad hij in 1985 in dienst bij Rijkswaterstaat. Daar raakte hij in diverse onderzoeksfuncties en leidinggevende functies vertrouwd met allerlei facetten van het verkeer en vervoer. Hij werkte aan verkeersstroomtheorie en het verkeersmanagement van het wegverkeer, verkeersveiligheid van zowel weg- als scheepvaartverkeer en kennismanagement.

In 2004 maakte Henk de overstap naar de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), waar hij 15 jaar lang leiding gaf aan een multidisciplinair team van wetenschappelijk onderzoekers. In zijn werk lag het accent op de analyse van mobiliteits- en ongevalsgegevens en op de modellering van de ontwikkeling van de jaarlijkse aantallen doden en gewonden in het verkeer. In 2013 promoveerde Henk in Delft op het proefschrift 'Road Safety in Bits and Pieces'. In dit proefschrift liet hij zien hoe de ontwikkeling van de verkeersveiligheid zich beter laat begrijpen door de ongevallen en de mobiliteit op te delen in specifieke groepen. Terugkijkend vat Henk zijn gehele loopbaan op als één grote aanloop naar de positie als directeur van het KiM.