Jan Francke

Jan Francke

Functie
onderzoeker
Telefoonnummer
+31 70 456 19 65
E-mailadres
info@kimnet.nl

Jan Francke studeerde Macro-economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als specialisatie de ruimtelijke- en vervoerseconomie. Jan heeft meer dan 25 jaar ervaring in beleidsonderzoek en -advisering op het gebied van verkeer en vervoer zowel in de marktsector als bij de overheid. Zijn voornaamste werkterrein betreft de analyse van de ontwikkelingen in het verleden, heden en de toekomst in het goederenvervoer en –verkeer en de beoordeling van beleids- en investeringsopties met behulp van verkeer- en vervoermodellen en kosten-batenanalyses.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Jan Francke