Een nieuw begin. Levensgebeurtenissen, zoals verhuizen, bieden openingen voor beleid

Levensgebeurtenissen, zoals verhuizen, doorbreken gewoontegedrag. Dit geldt ook voor mobiliteit. Mensen moeten nadenken hoe ze zich na een verhuizing gaan verplaatsen. Het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) laat zien dat jongvolwassenen relatief veel verhuizen en enkele interviews laten zien wat dit in de praktijk betekent. Jongvolwassenen geven aan dat hun mobiliteitsgedrag door verhuizen (circa 40%) verandert. De levensgebeurtenis leidt ook tot objectief waargenomen veranderingen. Door een verhuizing schaffen mensen eerder een auto aan en neemt de voorkeur voor de auto toe. Omdat de levensgebeurtenis mensen uit hun gewoontegedrag haalt biedt het de mogelijkheid om de effectiviteit van beleidsinterventies te verhogen.

Dit zijn enkele uitkomsten van een onderzoek naar levensgebeurtenissen en mobiliteit. De brochure kan in samenhang worden gelezen met het achtergrondrapport Levensgebeurtenissen en mobiliteit. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft dit onderzoek op verzoek van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid, Unit Strategie, uitgevoerd.