Second opinion MKBA verbeterde tractie-energievoorziening

Het Nederlandse spoorsysteem werkt met 1.500V gelijkstroom tractiespanning. Hogere spanning van het tractiesysteem geeft onder andere energiebaten en het betekent dat treinen sneller kunnen optrekken. De maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) van een verbeterde tractie-energievoorziening geeft een redelijke indicatie van wat de maatschappelijke kosten en baten van de twee projectalternatieven 1,5 kV ECO en 3 kV kunnen zijn. Expliciet is gemaakt wat de aannames zijn, maar deze kunnen niet altijd goed worden onderbouwd. De omvang van baten (en kosten) posten is echter afhankelijk van een aantal cruciale aannames. Daarnaast is een aantal risico’s geïdentificeerd maar niet gemonetariseerd. Dit betekent dat de uitkomsten van de MKBA met de nodige relativering bekeken moeten worden.

Dit is de belangrijkste conclusie van de second opinion op de MKBA van een verbeterde tractie-energievoorziening van NS en Prorail. Deze second opinion is door KiM uitgevoerd in opdracht van het directoraat-generaal Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.