Transities tussen reispatronen: Latente transitie analyse toegepast binnen het mobility biographies framework

In dit paper worden latente klasse analyse en transitie analyse toegepast binnen het mobilities biographies framework om het effect van bepaalde levensgebeurtenissen op veranderingen in reisgedrag vast te stellen. Mobility biographies studies zijn gebaseerd op de assumptie dat er bepaalde belangrijke gebeurtenissen zijn in het leven van een individu die invloed hebben op het reisgedrag. Met behulp van latente transitie analyse wordt bekeken of, en hoe, mensen overgaan op een ander reispatroon over het verloop van tijd. Data van de eerste drie waves van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) zijn gebruikt om verschillende reispatronen te definiƫren en transities tussen deze patronen te analyseren. Met behulp van latente klasse analyse zijn zes verschillende reispatronen gedefinieerd.

Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 24 en 25 november 2016, Zwolle