Explaining the trend of congestion: methods and results

Om de bereikbaarheid met de auto te verbeteren is inzicht nodig in de effecten van beleidsmaatregelen en andere factoren. Het KiM heeft een methode ontwikkeld om de effecten van beleidsmaatregelen en andere factoren op congestie, verkeersomvang, reistijd, onbetrouwbaarheid van de reistijd en extreme reistijden empirisch vast te stellen. De resultaten worden periodiek beschreven in het Mobiliteitsbeeld van KiM. In dit paper zijn de methodiek en enkele aanvullende recente resultaten beschreven.

Om het effect van beleidsmaatregelen en andere factoren vast te stellen zijn diverse gegevens nodig die aan wegvakken gerelateerd kunnen worden voor en na introductie van de beleidsmaatregelen. De methodiek die KiM tot nu toe gebruikt, met een regressieanalyse per maand per wegvak, blijkt de best bewezen techniek te zijn om de ontwikkeling van de bereikbaarheid te verklaren en effecten van beleidsmaatregelen vast te stellen. Het beantwoordt aan de basisvereisten: vergelijking voor- en na- situatie met en zonder beleidsmaatregelen, voldoende detailniveau en controle voor onverwachte, specifieke factoren.

Verdere verdieping van de methodiek is gewenst met betrekking tot het onderliggende dynamiek tussen veranderingen in verkeersomvang en veranderingen in reistijdverlies. De wijze waarop deze in de tijd en ruimte samenhangen op lokaal en netwerkniveau lijkt sinds de laatste jaren minder stabiel te zijn dan voorheen.    

Explaining the trend of congestion: methods and results.

Han van der Loop, Marije Hamersma, Jasper Willigers, Rinus Haaijer.

Paper voor European Transport Conference 2018, Dublin (Ierland), October 2018.