Ruimtelijk beleid: de rol van Rijk en regio

Wat is de rol van de Rijksoverheid en van decentrale overheden in het ruimtelijk beleid? Welke argumenten pleiten voor de Rijksoverheid en welke voor decentrale overheden? Voor welke opgaven staat het ruimtelijk beleid? Waarheen ontwikkelt het beleid in de praktijk? Welke kennis kan ruimtelijk beleid ondersteunen?

Dat zijn de kernvragen uit de presentatie ‘Ruimtelijk beleid: de rol van Rijk en regio’ gehouden op het symposium ter gelegenheid van het uitkomen van themanummer Regio en ruimte van TPE digitaal. De presentatie concludeert dat er veel gemeenschappelijke belangen zijn voor het Rijk en de decentrale overheden.