De schijntegenstelling tussen visie en kosten-batenanalyse

Twee denkwerelden staan al eeuwen op gespannen voet met elkaar: de wereld van mensen die nadenkend over de toekomst hun visie vooropstellen en de wereld van mensen die de vraag benadrukken 'wat het mag kosten?'. De opkomst van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) heeft deze spanning versterkt. Dit rapport focust op de planning van grote infrastructurele werken en gaat over de vraag waar de tegenstelling tussen 'visionairen' en 'rekenaars' nu precies uit bestaat. Ook de mogelijkheden om beide denkwerelden met elkaar te verbinden komen in dit rapport aan bod. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid wil met dit rapport een bijdrage leveren aan de discussie over de verbetering van het besluitvormingsproces voor nieuwe infrastructuurprojecten in Nederland.