Second opinion kosten-batenanalyse MIRT Haaglanden

Door trechtering van gebiedsgerichte oplossingsrichtingen voorafgaand aan de KBA bleven twee projectalternatieven, gericht op het oplossen van een bereikbaarheidsknelpunt op de weg, over. Deze twee projectalternatieven zijn samengesteld uit verschillende bouwstenen waarbij niet duidelijk wordt hoe noodzakelijk de bouwstenen zijn voor het bereiken van het effect van de alternatieven als geheel.

Deze conclusies trekt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in een second opinion van de KBA (kosten-baten analyse) MIRT Haaglanden. In deze KBA werd doorgerekend wat de bijdrage is aan de nationale welvaart van twee projectalternatieven gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Haaglanden.