Multimodale achterlandknooppunten in Nederland : een studie naar containeroverslagterminals in het achterland van Nederlandse zeehavens

Nederland heeft verschillende regio’s die op een grote afstand van bestaande containeroverslagterminals liggen ('de witte vlekken'), zoals Weert, Westland, Flevoland, Deventer-Apeldoorn-Zutphen en regio Tiel-Ede-Nieuwegein. In deze gebieden zijn plannen voor nieuwe terminals. Worden deze plannen gerealiseerd, dan zijn er nauwelijks nog witte vlekken.

De overslagcapaciteit voor containers in Nederland is op dit moment op regionaal niveau voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit zal met de geplande uitbreidingen in de meeste regio’s ook in 2020 en 2030 nog het geval zijn maar bij een hoge economische groei en een grootschalige verschuiving van wegvervoer naar vervoer per spoor en binnenvaart is de overslagcapaciteit is in de toekomst niet meer voldoende. Ten slotte bieden de Europese ambities voor zo’n verschuiving voor het vervoer over lange afstanden mogelijkheden voor Nederlandse overslagterminals om zich te ontwikkelen tot internationale vervoersknooppunten.

Dit zijn enkele resultaten van een onderzoek naar multimodale knooppunten in het achterland dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft verricht op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.In het onderzoek is de huidige situatie inzake openbare (voor derden toegankelijke) containerterminals binnen Nederland en de ontwikkeling daarvan in kaart gebracht. Hierbij stonden de volgende vragen centraal: Waar ontbreken nog terminals (de witte vlekken) voor een landelijk dekkend netwerk? Hoe ontwikkelen zich de overslagvoorzieningen in de achterlandknooppunten? Zijn er terminals die zich ontwikkelen tot hub in het continentaal vervoer? Op basis van analyses is nagegaan of er terminals ontbreken en is aan de hand van prognoses over de toekomstige overslag van containers in Nederland nagegaan of er voldoende overslagcapaciteit is. Tenslotte is onderzocht of continentaal vervoer een potentiële markt is voor deze achterlandterminals.