Verkenning beladingsgraad goederenvervoer van 45 naar 65%

De Topsector Logistiek heeft in 2011 de ambitie geuit dat de beladingsgraad van vervoersmiddelen stijgt van 45 naar 65 procent in 2020.  Het is echter niet duidelijk waar deze beladingsgraad van 45 procent betrekking op heeft. Door de grote verscheidenheid in de goederenvervoermarkten bestaat ‘de beladingsgraad’ eigenlijk niet.