Second opinion MKBA Ruit Eindhoven

De berekeningen in de MKBA Ruit Eindhoven lijken grotendeels plausibel. Echter, in de MKBA zijn de kosten van vervanging van kunstwerken zoals een viaduct of brug niet meegenomen. Ook schatten wij de robuustheidseffecten en de indirecte effecten op de regionale economie lager in. Aanpassing van deze drie punten leidt echter naar verwachting niet tot een heel ander beeld van het maatschappelijke rendement van de projectalternatieven. Verder laat de MKBA Ruit Eindhoven zien dat er nog optimalisatiemogelijkheden zijn in de vormgeving van de projectalternatieven.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de second opinion op de MKBA Ruit Eindhoven, die door het KiM is opgesteld. Deze second opinion is uitgevoerd in opdracht van het directoraat-generaal Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.