Bereikbaarheid en concurrentiekracht

Verbeteringen in de bereikbaarheid kunnen bijdragen aan de concurrentiekracht van een regio of een land, doordat reistijd- en betrouwbaarheidsverbeteringen direct effect hebben op de productiviteit van bedrijven. Reistijd- en betrouwbaarheidswinsten omvatten dus al het grootste deel van het effect op concurrentiekracht. Onder bepaalde omstandigheden kan een beperkt extra concurrentiekracht effect ontstaan via de werking van goederen- en dienstenmarkten, de arbeidsmarkt, en door agglomeratie-effecten.

Dit blijkt uit de publicatie ‘Bereikbaarheid en concurrentiekracht: twee kanten van dezelfde medaille’  van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De rapportage bevat naast een analyse van literatuur over de relatie tussen bereikbaarheid en concurrentiekracht een beslisboom en een checklist waarmee in een aantal praktische stappen het effect van bereikbaarheidsverbeteringen op de concurrentiekracht geduid kunnen worden, in een fase van verkenning van oplossingsrichtingen.