Trendprognose wegverkeer 2016-2021 voor RWS

In milieustudies die Rijkswaterstaat (RWS) uitvoert rond het hoofdwegennet, zijn naast langetermijnverwachtingen van het wegverkeer ook korte- en middellangetermijnverwachtingen nodig.  Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft deze opgesteld op verzoek van het Directoraat Generaal voor de Bereikbaarheid (DGB). De trendprognose wordt door RWS onder andere gebruikt voor de bepaling van emissies van schadelijke stoffen en geluid op het hoofdwegennet  in het kader van het Nationale Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) en Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid (SWUNG).

De verwachting voor de ontwikkeling van het wegverkeer en de congestie op het hoofdwegennet  in de periode 2016-2021 is opgesteld met het middellangetermijnmodel voor het wegverkeer van het KiM. Het uitgangspunt is daarbij de realisatie van het wegverkeer en de congestie op het hoofdwegennet tot en met 2015. De verwachtingen voor de ontwikkeling van de verklarende variabelen in het model voor de jaren 2016 tot en met 2021 zijn ontleend aan het Centraal Economisch Plan 2016 en de Middellangetermijnverkenning 2018-2021 van het CPB.