Ontwikkeling van de Nederlandse vloot

De daling in de periode 2013-2015 van het aantal zeeschepen onder Nederlandse vlag in het segment ‘handelsvaart’ lijkt vooral te ontstaan door een afname van de instroom van schepen en niet zozeer door een toename van de uitstroom. Dit is een belangrijke bevinding van een onderzoek naar de ontwikkeling van de Nederlandse maritieme vloot welke het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op verzoek van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid, Directie Maritieme Zaken, heeft uitgevoerd.

Het onderzoek laat verder zien dat, naast andere mogelijke oorzaken, het uitblijven van reders met nieuwe schepen in ieder geval debet is aan de verminderde instroom. In de twee andere segmenten, ‘zeesleepvaart’ en ‘waterbouw’, is het aantal schepen onder Nederlandse vlag wel toegenomen tussen 2013 en 2015.