Kostenkengetallen voor het goederenvervoer

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) stelt kostenkengetallen beschikbaar voor de vervoerwijzen weg, spoor, binnenvaart, zeevaart, en luchtvaart voor de jaren 2016-2018. Deze kostenkengetallen voor het goederenvervoer zijn gebaseerd op onderzoek naar de bedrijfseconomische kosten van goederenvervoerders, wat het KiM heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Panteia. Het KiM heeft de intentie om de kostenkengetallen één maal per 2  jaar te laten actualiseren.

Segmenten

We maken bij de kostenkengetallen onderscheid tussen verschillende voertuigtypen en goederensoorten. Iedere bestaande combinatie van voertuigtype en goederensoort (bijvoorbeeld een groot binnenvaartschip en erts) is een segment. De kostenkengetallen hebben we per segment uitgedrukt in verschillende eenheden. Voor de kosten van vervoer zijn dit:

  • Kosten per km (€/km)
  • Kosten per uur (€/uur)
  • Kosten per tonkm (€/tonkm)
  • Kosten per ton per uur (€/tonuur)

De kosten van laden, lossen, en wachten hebben we alleen per uur (€/uur) uitgedrukt.

Kostenkengetallen goederenvervoer en mobiliteitsbeleid

Het KiM voerde het onderzoek uit op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Onderzoekers van kennisinstellingen, zoals universiteiten, advies- en planbureaus passen de kostenkengetallen toe in goederenvervoermodellen. Zij gebruiken de getallen om de modellen te verbeteren en om er betrouwbare modeluitkomsten mee te bepalen. Daarnaast gebruiken ze de kostenkengetallen voor het bepalen van de reistijdwaardering van het goederenvervoer. Die reistijdwaardering wordt gebruikt in MKBA's voor het doorrekenen van de effecten van overheidsmaatregelen. Op deze manier zijn kostenkengetallen voor het goederenvervoer van belang voor de beleidsontwikkeling.