Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
Thalys hogesnelheidstrein met skyline Den Haag op de achtergrond

Wat doet het KiM?

Analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid. Dat is waar het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) zich mee bezighoudt. Als zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt het KiM analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid die doorwerken in de beleidsafwegingen.

Meer over KiM

KiM wint ‘Gouden RAI Wiel’ met Mobiliteitspanel Nederland

George Gelauff en Sascha Hoogendoorn-Lanser nemen de prijs in ontvangst

George Gelauff en Sascha Hoogendoorn-Lanser hebben de RAI Mobiliteitsprijs ‘Het Gouden RAI Wiel’ in ontvangst genomen. Lees meer over de Mobiliteitsprijs voor het MPN

Recente publicaties KiM

Ongeveer de helft van de KiM-werkzaamheden bestaat uit het collegiaal inbrengen van kennis in beleidsprocessen. Daarnaast rapporteert het KiM over onderzoek in openbare publicaties. Deze publicaties zijn beschikbaar via deze website.

 • Omslag navigatiesystemen: wie, wanneer en waarom? Navigatiesystemen: wie, wanneer en waarom?

  17 september 2015 | KiM | Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

  Negen op de tien automobilisten hebben een navigatiesysteem in bezit. Met een navigatiesysteem voelen automobilisten zich zekerder in de auto, maar toch vertrouwen ze niet altijd blind op de routeadviezen van hun systeem: meer dan10% wijkt ...

 • De lucht klaren

  15 juli 2015 | Saeda Moorman | KiM

  Nederland haalt de huidige emissiequota en maximale concentraties van stoffen in de lucht vrijwel allemaal. Maar dat betekent niet dat effecten op de gezondheid zijn weggenomen. De sector verkeer is een grote uitstoter van gezondheidsschade...

 • Omslag Naar een duurzame zee- en binnenvaart in 2050 Naar een duurzame zee- en binnenvaart in 2050

  6 juli 2015 | Maarten Kansen, Johan Visser | KiM

  Met operationele maatregelen en de toepassing van al bestaande technieken kunnen de emissies van CO2, SO2, NOx en PM10 in de zee- en binnenvaart tussen 2010 en 2050 drastisch worden teruggebracht. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Naar een du...

 • Omslag Trendprognose wegverkeer 2015_2020 voor RWS Trendprognose wegverkeer 2015_2020 voor RWS

  29 juni 2015 | Jan Francke, Hans Wüst | KiM

  In milieustudies die Rijkswaterstaat (RWS) uitvoert rond het hoofdwegennet, gebruikt RWS naast langetermijnverwachtingen van het wegverkeer ook korte- en middellangetermijnverwachtingen. Volgens de meest recente inzichten wordt verwacht dat...

 • Omslag Determinanten vlieggeneigdheid luchthavenkeuze Determinanten vlieggeneigdheid luchthavenkeuze

  25 juni 2015 | Hugo Gordijn | KiM

  Vliegen is een algemene vorm van reizen geworden. De belangrijkste redenen om niet te vliegen zijn vliegangst en de kosten van het vliegen. Jongeren vliegen vaker dan ouderen. Pas boven de 75 jaar neemt de vlieggeneigdheid flink af. Vrouwen...

Meer publicaties

Mobiliteitsbeeld

Elk jaar brengt het KiM het Mobiliteitsbeeld uit met de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Hoe staat het met de groei van het autoverkeer? Welke rol speelt het openbaar vervoer? Hebben we meer of minder last gekregen van files en verkeersdrukte? Wat zijn de ontwikkelingen in het goederenvervoer? Deze en andere vragen worden beantwoord in het Mobiliteitsbeeld.

Mobiliteitsbeeld

Wordle Mobiliteitspanel Nederland

Mobiliteitspanel Nederland

Verhuizen, van baan veranderen, kinderen krijgen, ouder worden, al deze veranderingen in een mensenleven hebben invloed op de manier waarop mensen zich verplaatsen. Maar wat verandert er nu precies? Gaan mensen meer of minder reizen voor hun werk of vrije tijd? Stappen zij over op een ander vervoermiddel? En wat betekenen andere ontwikkelingen zoals het gebruik van Facebook en Twitter voor het autogebruik? Met het Mobiliteitspanel Nederland willen het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, onderzoeksbureau Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente antwoord krijgen op deze en andere vragen om Nederland nog beter bereikbaar te maken.

Mobiliteitspanel Nederland