Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
Thalys hogesnelheidstrein met skyline Den Haag op de achtergrond

Wat doet het KiM?

Analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid. Dat is waar het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) zich mee bezighoudt. Als zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt het KiM analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid die doorwerken in de beleidsafwegingen.

Meer over KiM

KiM wint ‘Gouden RAI Wiel’ met Mobiliteitspanel Nederland

George Gelauff en Sascha Hoogendoorn-Lanser nemen de prijs in ontvangst

George Gelauff en Sascha Hoogendoorn-Lanser hebben de RAI Mobiliteitsprijs ‘Het Gouden RAI Wiel’ in ontvangst genomen. Lees meer over de Mobiliteitsprijs voor het MPN

Recente publicaties KiM

Ongeveer de helft van de KiM-werkzaamheden bestaat uit het collegiaal inbrengen van kennis in beleidsprocessen. Daarnaast rapporteert het KiM over onderzoek in openbare publicaties. Deze publicaties zijn beschikbaar via deze website.

 • Omslag Effecten van verandering in reistijd en daaraan gerelateerde kwaliteits Effecten van verandering in reistijd en daaraan gerelateerde kwaliteitsaspecten in het openbaar vervoer

  5 november 2015 | Pim Warffemius | KiM

  Reizigers met het openbaar vervoer blijken over hetalgemeen sterk op veranderingen in reistijd te reageren. Als de reistijd van deur-tot-deur met 10 procent afneemt, neemt het aantal ov-verplaatsingen met 6 tot 9 procent en het aantal afgel...

 • Omslag fietsen en lopen Fietsen en lopen: de smeerolie van onze mobiliteit

  26 oktober 2015 | Nina Schaap, Lucas Harms, Maarten Kansen, Hans Wüst | KiM

  Fietsen en lopen spelen een belangrijke rol in het Nederlandse mobiliteitssysteem: de helft van het aantal ritten, een tiende van alle afgelegde kilometers en een derde van de aan mobiliteit bestede tijd leggen we per fiets of te voet af. S...

 • Mobiliteitsbeeld 2015

  23 oktober 2015 | KiM

  De personenmobiliteit in Nederland is sinds een paar jaar niet meer gegroeid en zich heeft gestabiliseerd op een niveau van 184 miljard reizigerskilometers. Tussen 2004 en 2014 is het fietsgebruik met 9 procent toegenomen. Een groot deel va...

 • omslag chauffeur aan het stuur Chauffeur aan het stuur?

  14 oktober 2015 | Taede Tillema, Jaco Berveling, George Gelauff, Jan van der Waard, Lucas Harms en Harry Derriks | KiM

  Zelfrijdende auto’s kunnen onze maatschappij ingrijpend veranderen. Of dat gebeurt hangt af van hoeveel de auto daadwerkelijk zelf kan maar ook van wat de consument wil. Worden auto’s een tweede luxe huiskamer of blijft een bestuurder n...

 • Omslag navigatiesystemen: wie, wanneer en waarom? Navigatiesystemen: wie, wanneer en waarom?

  17 september 2015 | Nina Schaap, Peter Jorritsma, Jaco Berveling en Peter Bakker | KiM

  Negen op de tien automobilisten hebben een navigatiesysteem in bezit. Met een navigatiesysteem voelen automobilisten zich zekerder in de auto, maar toch vertrouwen ze niet altijd blind op de routeadviezen van hun systeem: meer dan10% wijkt ...

Meer publicaties

Omslag Mobibeeld 2015

Mobiliteitsbeeld (NIEUW)

Elk jaar brengt het KiM het Mobiliteitsbeeld uit met de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Hoe staat het met de groei van het autoverkeer? Welke rol speelt het openbaar vervoer? Hebben we meer of minder last gekregen van files en verkeersdrukte? Wat zijn de ontwikkelingen in het goederenvervoer? Deze en andere vragen worden beantwoord in het Mobiliteitsbeeld.

Mobiliteitsbeeld

Wordle Mobiliteitspanel Nederland

Mobiliteitspanel Nederland

Verhuizen, van baan veranderen, kinderen krijgen, ouder worden, al deze veranderingen in een mensenleven hebben invloed op de manier waarop mensen zich verplaatsen. Maar wat verandert er nu precies? Gaan mensen meer of minder reizen voor hun werk of vrije tijd? Stappen zij over op een ander vervoermiddel? En wat betekenen andere ontwikkelingen zoals het gebruik van Facebook en Twitter voor het autogebruik? Met het Mobiliteitspanel Nederland willen het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, onderzoeksbureau Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente antwoord krijgen op deze en andere vragen om Nederland nog beter bereikbaar te maken.

Mobiliteitspanel Nederland