Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
Thalys hogesnelheidstrein met skyline Den Haag op de achtergrond

Wat doet het KiM?

Analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid. Dat is waar het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) zich mee bezighoudt. Als zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt het KiM analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid die doorwerken in de beleidsafwegingen.

Meer over KiM

KiM-kernbegrippen

Synchromodaal transport, één van de KiM-kernbegrippen

Het KiM introduceert een nieuw item op de website: KiM-kernbegrippen. Een podium om inhoudelijk in te gaan op de precieze betekenis van vaktermen in de mobiliteit. Wij nodigen lezers uit ons vakgebied uit mee te praten om de begrippen zo scherp mogelijk te maken. Daarmee kunnen we misverstanden voorkomen. Lees meer over het derde kernbegrip Synchromodaal transport

Recente publicaties KiM

Ongeveer de helft van de KiM-werkzaamheden bestaat uit het collegiaal inbrengen van kennis in beleidsprocessen. Daarnaast rapporteert het KiM over onderzoek in openbare publicaties. Deze publicaties zijn beschikbaar via deze website.

Meer publicaties

Jongen op fiets probeert bus in te halen

Mobiliteitsbalans

Elk jaar brengt het KiM de Mobiliteitsbalans uit met de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Hoe staat het met de groei van het autoverkeer? Welke rol speelt het openbaar vervoer? Hebben we meer of minder last gekregen van files en verkeersdrukte? Wat zijn de ontwikkelingen in het goederenvervoer? Deze en andere vragen worden beantwoord in de Mobiliteitsbalans.

Mobiliteitsbalans 2013

Cijfers over mobiliteit

De mobiliteit in Nederland vanaf het jaar 2000: het aantal kilometers dat we jaarlijks afleggen, de omvang van het goederenvervoer, de uren die we doorbrengen in files, het jaarlijkse aantal verkeersdoden, de hoeveelheid schadelijke stoffen die het wegverkeer uitstoot. En de historische ontwikkeling van de kosten van mobiliteit, van fiets tot vrachtauto. De belangrijkste cijfers over verkeer en vervoer vindt u in Cijfers over mobiliteit.

Cijfers over mobiliteit