Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
Thalys hogesnelheidstrein met skyline Den Haag op de achtergrond

Wat doet het KiM?

Analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid. Dat is waar het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) zich mee bezighoudt. Als zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt het KiM analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid die doorwerken in de beleidsafwegingen.

Meer over KiM

KiM wint ‘Gouden RAI Wiel’ met Mobiliteitspanel Nederland

George Gelauff en Sascha Hoogendoorn-Lanser nemen de prijs in ontvangst

George Gelauff en Sascha Hoogendoorn-Lanser hebben de RAI Mobiliteitsprijs ‘Het Gouden RAI Wiel’ in ontvangst genomen. Lees meer over de Mobiliteitsprijs voor het MPN

Recente publicaties KiM

Ongeveer de helft van de KiM-werkzaamheden bestaat uit het collegiaal inbrengen van kennis in beleidsprocessen. Daarnaast rapporteert het KiM over onderzoek in openbare publicaties. Deze publicaties zijn beschikbaar via deze website.

 • Omslag Trendprognose wegverkeer 2015_2020 voor RWS Trendprognose wegverkeer 2015_2020 voor RWS

  29 juni 2015 | Jan Francke, Hans Wüst | KiM

  In milieustudies die Rijkswaterstaat (RWS) uitvoert rond het hoofdwegennet, gebruikt RWS naast langetermijnverwachtingen van het wegverkeer ook korte- en middellangetermijnverwachtingen. Volgens de meest recente inzichten wordt verwacht dat...

 • Omslag Determinanten vlieggeneigdheid luchthavenkeuze Determinanten vlieggeneigdheid luchthavenkeuze

  25 juni 2015 | Hugo Gordijn | KiM

  Vliegen is een algemene vorm van reizen geworden. De belangrijkste redenen om niet te vliegen zijn vliegangst en de kosten van het vliegen. Jongeren vliegen vaker dan ouderen. Pas boven de 75 jaar neemt de vlieggeneigdheid flink af. Vrouwen...

 • Omslag verduurzaming sociaal-recreatieve mobiliteit Verduurzaming sociaal-recreatieve mobiliteit

  4 juni 2015 | Lucas Harms, Maarten Kansen, Peter Jorritsma | KiM

  Sociaal-recreatieve mobiliteit kan met name verduurzamen met behulp van de beleidsopties die gelden voor de automobiliteit in het algemeen. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van zuiniger banden, de overstap naar de elektrische fiets en eco-...

 • Omslag internationale vergelijking taxiregulering Internationale vergelijking taxiregulering

  6 mei 2015 | Sytze Rienstra, Peter Bakker, Johan Visser | KiM

  Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft op verzoek van het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (DGB) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een internationale vergelijking uitgevoerd van de regulering van de taximark...

 • Omslag Bereikbaarheid en concurrentiekracht Bereikbaarheid en concurrentiekracht

  16 april 2015 | Pauline Wortelboer - van Donselaar, Johan Visser en Hugo Gordijn | KiM

  Verbeteringen in de bereikbaarheid kunnen bijdragen aan de concurrentiekracht van een regio of een land, doordat reistijd- en betrouwbaarheidsverbeteringen direct effect hebben op de productiviteit van bedrijven. Reistijd- en betrouwbaarhei...

Meer publicaties

Stadsgezicht met verschillende soorten vervoersmiddelen

Mobiliteitsbeeld

Elk jaar brengt het KiM het Mobiliteitsbeeld uit met de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Hoe staat het met de groei van het autoverkeer? Welke rol speelt het openbaar vervoer? Hebben we meer of minder last gekregen van files en verkeersdrukte? Wat zijn de ontwikkelingen in het goederenvervoer? Deze en andere vragen worden beantwoord in het Mobiliteitsbeeld.

Mobiliteitsbeeld

Wordle Mobiliteitspanel Nederland

Mobiliteitspanel Nederland

Lees meer over het MPN

Mobiliteitspanel Nederland