Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
Thalys hogesnelheidstrein met skyline Den Haag op de achtergrond

Wat doet het KiM?

Analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid. Dat is waar het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) zich mee bezighoudt. Als zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt het KiM analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid die doorwerken in de beleidsafwegingen.

Meer over KiM

George Gelauff nieuwe directeur KiM

George Gelauff nieuwe directeur KiM

George Gelauff wordt per 1 september de nieuwe directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). George is nu nog onderdirecteur van het Centraal Planbureau (CPB). Hij volgt Jaap de Wit op die eind september met pensioen gaat. Meer over George Gelauff

Recente publicaties KiM

Ongeveer de helft van de KiM-werkzaamheden bestaat uit het collegiaal inbrengen van kennis in beleidsprocessen. Daarnaast rapporteert het KiM over onderzoek in openbare publicaties. Deze publicaties zijn beschikbaar via deze website.

 • omslag Meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken: kansen en barrières Meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken: kansen en barrieres

  4 augustus 2014 | Nina Schaap, Peter Jorritsma, Harry Derriks, Jaco Berveling | KiM

  Tijd- en plaatsonafhankelijk werken (zoals thuis of op afstand werken of met de werktijden schuiven) kan bevorderen dat werknemers bij hun woon-werkverplaatsing de file mijden. Inzicht in de redenen waarom werknemers tijd- en/of plaatsonafh...

 • Omslag macht der gewoonte Macht der gewoonte

  9 juli 2014 | Jaco Berveling, Martje Storm, Nina Schaap | KiM

  Mensen zijn gewoontedieren. Ze reizen bijvoorbeeld iedere dag op een vast tijdstip met hetzelfde vervoermiddel. Soms wordt zo'n ingesleten patroon doorbroken door een levensgebeurtenis. Mensen gaan studeren, veranderen van baan, gaan trouwe...

 • Omslag nieuwsbrief juli 2014 Nieuwsbrief KiM juli 2014

  9 juli 2014 | KiM

 • omslag effecten ander ov-studentenreisproduct Effecten ander ov-studentenreisproduct

  26 juni 2014 | Peter Bakker | KiM

  Ruim tweederde van het gebruik van het huidige studentenreisproduct houdt rechtstreeks verband met de studie, en betreft reizen van of naar onderwijs of stage. Het reizen tussen kamer en ouderlijk huis is daarin niet inbegrepen, dit betreft...

 • Omslag ver weg maar toch dichtbij Ver weg maar toch dichtbij

  23 juni 2014 | Pauline Wortelboer-Van Donselaar, Johan Visser | KiM

  De Nederlandse zeevaartsector is sterk internationaal georiënteerd maar tegelijkertijd van belang voor andere Nederlandse maritieme sectoren. Dit heeft niet alleen te maken met de aankopen van de zeevaartsector bij andere Nederlandse marit...

Meer publicaties

Jongen op fiets probeert bus in te halen

Mobiliteitsbalans

Elk jaar brengt het KiM de Mobiliteitsbalans uit met de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Hoe staat het met de groei van het autoverkeer? Welke rol speelt het openbaar vervoer? Hebben we meer of minder last gekregen van files en verkeersdrukte? Wat zijn de ontwikkelingen in het goederenvervoer? Deze en andere vragen worden beantwoord in de Mobiliteitsbalans.

Mobiliteitsbalans 2013

Cijfers over mobiliteit

De mobiliteit in Nederland vanaf het jaar 2000: het aantal kilometers dat we jaarlijks afleggen, de omvang van het goederenvervoer, de uren die we doorbrengen in files, het jaarlijkse aantal verkeersdoden, de hoeveelheid schadelijke stoffen die het wegverkeer uitstoot. En de historische ontwikkeling van de kosten van mobiliteit, van fiets tot vrachtauto. De belangrijkste cijfers over verkeer en vervoer vindt u in Cijfers over mobiliteit.

Cijfers over mobiliteit