Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
Thalys hogesnelheidstrein met skyline Den Haag op de achtergrond

Wat doet het KiM?

Analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid. Dat is waar het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) zich mee bezighoudt. Als zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt het KiM analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid die doorwerken in de beleidsafwegingen.

Meer over KiM

KiM wint ‘Gouden RAI Wiel’ met Mobiliteitspanel Nederland

George Gelauff en Sascha Hoogendoorn-Lanser nemen de prijs in ontvangst

George Gelauff en Sascha Hoogendoorn-Lanser hebben de RAI Mobiliteitsprijs ‘Het Gouden RAI Wiel’ in ontvangst genomen. Lees meer over de Mobiliteitsprijs voor het MPN

Recente publicaties KiM

Ongeveer de helft van de KiM-werkzaamheden bestaat uit het collegiaal inbrengen van kennis in beleidsprocessen. Daarnaast rapporteert het KiM over onderzoek in openbare publicaties. Deze publicaties zijn beschikbaar via deze website.

 • Omslag mobiel met mobieltjes Mobiel met mobieltjes

  24 februari 2015 | Martje Storm, Jaco Berveling en Lucas Harms | KiM

  Mobiliteitsapps slaan vooral aan wanneer ze voorzien in gewin (het product heeft nut, de gebruiker heeft er iets aan), gemak (de applicatie is makkelijk te bedienen, het gebruik wijst zich vanzelf) en genot (een mooie vormgeving, mogelijkhe...

 • Omslag second opinion MKBA Verkenning Calandbrug Second opinion MKBA Verkenning Calandbrug

  10 februari 2015 | KiM

  De maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) van de verkenning Calandbrug geeft een helder overzicht van de maatschappelijke kosten en baten van de verschillende projectalternatieven ten opzichte van het nulalternatief. De totale treinba...

 • Omslag werkprogramma 2015 Werkprogramma 2015

  22 januari 2015 | KiM

 • Omslag Second opinion MKBA Ruit Eindhoven Second opinion MKBA Ruit Eindhoven

  21 november 2014 | Pauline Wortelboer-van Donselaar, Maarten de Lange | KiM

  De berekeningen in de MKBA Ruit Eindhoven lijken grotendeels plausibel. Echter, in de MKBA zijn de kosten van vervanging van kunstwerken zoals een viaduct of brug niet meegenomen. Ook schatten wij de robuustheidseffecten en de indirecte eff...

 • Omslag de latente vraag in het wegverkeer De latente vraag in het wegverkeer

  30 oktober 2014 | Han van der Loop | KiM

  Tussen 2000 en 2012 nam het gebruik van het hoofdwegennet met 16% toe. Van deze toename was naar schatting ongeveer een achtste (ca. 2%) het gevolg van extra autogebruik dat werd ‘opgeroepen’ door de in diezelfde periode gerealiseerde w...

Meer publicaties

Stadsgezicht met verschillende soorten vervoersmiddelen

Mobiliteitsbeeld

Elk jaar brengt het KiM het Mobiliteitsbeeld uit met de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Hoe staat het met de groei van het autoverkeer? Welke rol speelt het openbaar vervoer? Hebben we meer of minder last gekregen van files en verkeersdrukte? Wat zijn de ontwikkelingen in het goederenvervoer? Deze en andere vragen worden beantwoord in het Mobiliteitsbeeld.

Mobiliteitsbeeld 2014

Cijfers over mobiliteit

De mobiliteit in Nederland vanaf het jaar 2000: het aantal kilometers dat we jaarlijks afleggen, de omvang van het goederenvervoer, de uren die we doorbrengen in files, het jaarlijkse aantal verkeersdoden, de hoeveelheid schadelijke stoffen die het wegverkeer uitstoot. En de historische ontwikkeling van de kosten van mobiliteit, van fiets tot vrachtauto. De belangrijkste cijfers over verkeer en vervoer vindt u in Cijfers over mobiliteit.

Cijfers over mobiliteit