Second opinion MKBA Verdieping Nieuwe Waterweg

In de  MKBA zijn de bij verdieping van vaarwegen te verwachten welvaartseffecten opgenomen. De berekeningen in de maatschappelijke kosten baten analyse ( MKBA)  Nieuwe Waterweg lijken plausibel. Het saldo van kosten en baten is wel sterk gevoelig voor de aannames die zijn gebruikt bij de transportkostenwinst voor de bestaande goederenstromen.  De algemene uitgangspunten van de MKBA-richtlijnen zijn, na verwerking van onze opmerkingen bij de concept MKBA, toegepast conform de geldende standaarden.  

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de second opinion op de MKBA Nieuwe Waterweg, die door het KiM is opgesteld. Deze second opinion is uitgevoerd in opdracht van het directoraat-generaal Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.