Privacy

Persoonsgegevens website

Persoonsgegevens die u opgeeft op deze website gebruikt het KiM alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet het KiM aan de privacywetgeving.

Wetenschappelijk onderzoek en de AVG

Voor de onderzoeken die het KiM uitvoert kunnen persoonsgegevens nodig zijn. Deze persoonsgegevens worden alleen voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Bij verzameling, verwerkingen en opslag van persoonsgegevens houdt het KiM zich aan de privacywetgeving zoals die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan aangegeven.