Home

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) levert kennis voor het mobiliteitsbeleid van  het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). We verrichten eigen onderzoek en verzamelen elders ontwikkelde kennis. We zorgen ervoor dat het ministerie van IenM beleid kan ontwikkelen met een stevig kennisfundament. Dat doen we door het analyseren en verklaren van ontwikkelingen, het opstellen van verkenningen en scenario’s en het analyseren van de effecten van beleidsinstrumenten.