Den Haag Centraal
Beeld: ©Tineke Dijkstra Fotografie

Home

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) levert kennis voor het mobiliteitsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). We doen onafhankelijk eigen onderzoek en verzamelen elders ontwikkelde kennis. We zorgen ervoor dat het ministerie van IenW beleid kan maken met een stevig kennisfundament. Dat doen we door het analyseren en verklaren van ontwikkelingen, het opstellen van verkenningen en scenario's en het analyseren van de effecten van beleidsinstrumenten.

Uitgelicht

Actueel

Meer actueel