Werken bij het KiM

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is een kleine organisatie die gekenmerkt wordt door een informele werksfeer en inhoudelijk gedreven medewerkers. Bij het KiM is veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het KiM biedt uitdagend en afwisselend werk met grote maatschappelijke relevantie.

Aandachtsgebieden

De inhoudelijke aandachtsgebieden van het KiM zijn het mobiliteitsgedrag van burgers en bedrijven, ontwikkelingen in mobiliteit en bereikbaarheid, (welvaarts)economische aspecten van mobiliteit en infrastructuur, de relatie tussen mobiliteit, ruimtelijke ordening en klimaatvraagstukken, de effectiviteit en efficiency van  overheidsinstrumenten, marktordeningsvraagstukken en bestuurlijke aspecten.

Schakel tussen wetenschap en beleid

Het KIM is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en hét kennisinstituut van IenW op het gebied van strategische mobiliteitsvraagstukken. Er is geen politieke of beleidsmatige bemoeienis met de inhoud van onze onderzoeksresultaten. We willen een wezenlijke bijdrage leveren aan de strategische kennisbasis voor het mobiliteitsbeleid. Het KiM is de schakel tussen wetenschap en beleid. We zijn daarin kritisch, open en constructief.

Aan de slag bij het KiM?

Als wetenschappelijk onderzoeker bij het KiM lever je een essentiële bijdrage aan de kennis voor het mobiliteitsbeleid van IenW. Je doet zelfstandig onderzoek of samen met collega's in multidisciplinaire teams. Jouw kennis breng je in de beleidsprocessen van IenW in. Ook werk je samen met planbureaus, universiteiten en onderzoeksinstituten.

Je bent een generalist met een of meer specifieke aandachtsgebieden op het vlak van mobiliteit. Je kunt diverse onderzoeksmethoden en analysetechnieken toepassen en een passende onderzoeksopzet opstellen. Je onderzoek kan de wetenschappelijke toets doorstaan en geeft antwoord op de kennisvraag van beleid.

De gevonden kennis weet je effectief en overtuigend te verantwoorden, te rapporteren en over te dragen naar onze beleidscollega's en de wetenschappelijke wereld. Kortom, je bent in staat om de wetenschappelijke en beleidsmatige wereld met elkaar te verbinden. Uiteraard met een scherp oog voor de politiek-bestuurlijke context binnen een ministerie. Daarbij kun je feiten en belangen feilloos onderscheiden.

Is je interesse gewekt? En wil je als wetenschappelijk onderzoeker aan de slag bij het KiM? Neem dan contact op met een van onze kennislijnmanagers en informeer naar de mogelijkheden.

Stages

Regelmatig heeft het KiM plaats voor stagiaires. Ben je bezig met de afronding van een master opleiding die raakvlakken heeft met het werkterrein van het KiM? En ben je geïnteresseerd om je (afstudeer)stage te doen bij het KiM? Stuur dan een mail naar info@kimnet.nl. Heb je vragen?  Neem dan contact op met Martijn van der Horst,  06 11 37 72 11, Martijn.vander.horst@minienw.nl.