Over het KiM

Als Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid ontsluiten we kennis voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Daarmee stellen we de mobiliteitsdirecties van IenW in staat om zich bij hun beleid te baseren op de feiten. We dragen deze kennis ook actief uit naar andere (regionale) overheidsinstanties, kennispartijen en alle overige geïnteresseerden in mobiliteit(s)(beleid), ook in het buitenland.

Openbare publicaties

Via openbare publicaties dragen we onze kennis actief uit. We zorgen met Kennis-aan-Tafel voor rechtstreekse inbreng van kennis in de beleidsprocessen van IenW. Ook agenderen we onderwerpen bij beleidsdirecties van IenW naar aanleiding van actuele beleidsmatige, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Voor alle vormen van mobiliteit

We doen dit voor alle vormen van mobiliteit: personen- en goederenvervoer over de weg, openbaar vervoer, luchtvaart en vervoer over water. We richten ons ook op onderwerpen die met mobiliteit te maken hebben, zoals duurzaamheid, veiligheid en de verhouding tussen overheid en marktpartijen.

Vanuit meerdere invalshoeken

We kiezen daarbij voor meerdere invalshoeken vanuit verschillende disciplines. Onze onderzoekers hebben verschillende achtergronden zoals verkeerskunde, economie, sociale geografie, planologie, sociologie, wiskunde, psychologie en bestuurskunde. Zo zorgen we ervoor dat IenW beleid kan ontwikkelen met een stevig kennisfundament.