Over het KiM

Als Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid ontsluiten we kennis voor onze opdrachtgever, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. We dragen deze kennis ook actief uit naar buiten.

Openbare publicaties

Via openbare publicaties dragen we onze kennis actief naar buiten uit. We brengen kennis in in de beleidsprocessen van IenW (Kennis-aan-Tafel). Ook agenderen we onderwerpen binnen IenW naar aanleiding van actuele beleidsmatige, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Voor alle vormen van mobiliteit

We doen dit voor alle vormen van mobiliteit: personen- en goederenvervoer over de weg, openbaar vervoer, luchtvaart en vervoer over water. We richten ons ook op onderwerpen die met mobiliteit te maken hebben, zoals duurzaamheid, veiligheid en de verhouding tussen overheid en marktpartijen.

Vanuit meerdere invalshoeken

We kiezen daarbij voor meerdere invalshoeken vanuit verschillende disciplines. Onze onderzoekers hebben verschillende achtergronden zoals verkeerskunde, economie, sociale geografie, planologie, sociologie, wiskunde, psychologie en bestuurskunde. Zo zorgen we ervoor dat IenW beleid kan ontwikkelen met een stevig kennisfundament.

En onafhankelijk

Regelmatig is de onafhankelijkheid van kennisinstellingen onderwerp van maatschappelijke en politieke discussie. Ook het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft daar mee te maken. In dit document beschrijft het KiM daarom hoe het KiM aankijkt tegen het begrip onafhankelijkheid en hoe het KiM onafhankelijkheid borgt.