Onafhankelijkheid en wetenschappelijke integriteit

Regelmatig is de onafhankelijkheid van kennisinstellingen onderwerp van maatschappelijke en politieke discussie. Ook het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft daar mee te maken. In dit document beschrijft het KiM daarom hoe het KiM onafhankelijkheid borgt.

Wetenschappelijke integriteit

Alle betrokkenen bij onderzoek van het KiM hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het wetenschappelijk integer uitvoeren van en communiceren over onderzoek. Als wordt verondersteld dat de wetenschappelijke integriteit is geschonden, kan hierover een klacht worden ingediend bij een hiertoe aangestelde vertrouwenspersoon. Het KiM zorgt voor een zorgvuldige en eerlijke procedure voor de behandeling van de klachten en de daaropvolgende besluitvorming. Met dat doel heeft de secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een regeling vastgesteld. Onderdeel van de regeling is dat iedereen het recht heeft de vertrouwenspersoon te raadplegen bij een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit. Iedereen heeft ook het recht bij de vertrouwenspersoon een klacht in te dienen over een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit van het KiM. De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is dr. ir. E.C. (Erik) Schmieman, erik.schmieman@minienw.nl. Wordt de klacht niet tot genoegen behandeld, dan kan de klacht worden voorgelegd aan het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).