Hoe werkt het KiM?

Het KiM doet zelfstandig onderzoek, brengt kennis in bij de beleidsprocessen van het ministerie van IenW en signaleert bij beleidsdirecties van IenW actuele beleidsmatige, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Onderzoek

Het KiM voert onafhankelijk wetenschappelijke geborgde onderzoeksprojecten uit. We beschrijven ontwikkelingen in mobiliteit (ook van afzonderlijke groepen), verklaren ontwikkelingen in het verleden, leveren prognoses, bouwen (toekomst)scenario's en analyseren ex ante en ex post de effecten van beleidsinstrumenten. We verzamelen en beheren data en werken mee aan de ontwikkeling van modellen. Al onze onderzoeken leiden tot openbare publicaties.

We publiceren binnen 28 dagen na afronding van een onderzoek. Een enkele keer wijken we hiervan af, bijvoorbeeld als een onderzoek samenhangt met een grote beleidsnota, waarbij relevante onderzoeksrapporten tegelijk met de nota worden gepubliceerd.

Kennis-aan-Tafel

Met Kennis-aan-Tafel zorgen we ervoor dat onze kennis gemakkelijk toegankelijk is voor de beleidsvorming. Dit doen we op de volgende manieren:

  • We voeren gesprekken, geven presentaties en schrijven korte notities over beschikbare kennis.
  • We geven antwoord op vragen die op korte termijn beantwoord moeten worden.
  • We maken het nationale en internationale kennisnetwerk toegankelijk voor IenW door aan te geven bij welke partij welke kennis beschikbaar is.
  • We ondersteunen de beleidsdirecties van IenW bij het formuleren van onderzoeksvragen bij opdrachten aan derden.
  • We adviseren beleidsdirecties over hoe en aan wie onderzoek kan worden uitbesteed.
  • We begeleiden onderzoek dat het ministerie van IenW heeft uitbesteed door deel te nemen in de begeleidingscommissies van dat onderzoek.
  • We adviseren over onderzoeksprogramma’s van instituten buiten IenW.

De werkwijze van het KiM bij KaT activiteiten hebben wij vastgelegd in een protocol Kennis-aan-Tafel.

Signaleren

We zien actuele beleidsmatige en wetenschappelijke ontwikkelingen of een rapport van een andere partij, en brengen deze onder de aandacht van de beleidsmakers. Dit kan in de vorm van een notitie, een telefoontje, een overleg of een presentatie. Een signalering kan ook de basis vormen voor een nieuw onderzoek.

Op warme afstand van beleid

Het KiM is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor de producten die we leveren en dat daar geen politieke of beleidsmatige inmenging bij mogelijk is. Wel voeren we onze projecten uit in afstemming met de beleidsafdelingen van IenW om de bruikbaarheid van onze resultaten voor beleid te optimaliseren en om de aansluiting op beleidsvragen te borgen. We opereren dus op 'warme afstand' van beleid.