Het KiM-programma

Als KiM werken we vraaggestuurd. Dit wil zeggen dat de beleidsdirecties van IenW kennisvragen hebben die wij beantwoorden. We gaan actief het gesprek aan met de beleidsdirecties om de juiste kennisvraag te formuleren. En we confrontereren onze opdrachtgever regelmatig met strategische ontwikkelingen, maatschappelijke trends en toekomstige beleidsonderwerpen die het mobiliteitsterrein raken. Op basis hiervan stellen we ons programma op.

Uitzondering

Als het KiM een onderzoek nodig vindt voor het toekomstige beleid, zonder dat er vraag naar is vanuit de beleidsdirecties, kan het KiM besluiten om het onderzoek toch te doen. Dat is echter wel een uitzondering.