Het KiM-programma

Als KiM werken we op basis van vragen van beleid. Dit wil zeggen dat de beleidsdirecties van IenW kennisvragen hebben die wij beantwoorden. We gaan actief het gesprek aan met de beleidsdirecties om de juiste kennisvraag te formuleren. En we confronteren het ministerie regelmatig met strategische ontwikkelingen, maatschappelijke trends en toekomstige beleidsonderwerpen die het mobiliteitsterrein raken en vragen om een beleidsreactie of om nader onderzoek. Op basis hiervan stellen we ons programma op.

Als het KiM een onderzoek nodig vindt voor het toekomstige beleid, zonder dat er vraag naar is vanuit de beleidsdirecties, kan het KiM toch besluiten om het onderzoek te doen. Een dergelijke situatie kan optreden indien het KiM voorziet dat die vraag binnen afzienbare tijd toch zal worden gesteld.