Ons werkprogramma

Als KiM werken we vraaggestuurd. Dit wil zeggen dat de beleidsdirecties van IenM kennisvragen hebben, die wij beantwoorden. We gaan actief het gesprek aan met de beleidsdirecties om de juiste kennisvraag te formuleren. En we confrontereren, en om onze opdrachtgever regelmatig te confronteren met strategische ontwikkelingen, maatschappelijke trends en toekomstige beleidsonderwerpen die het mobiliteitsterrein raken. Op basis hiervan stellen we ons werkprogramma op.

Uitzondering

Als het KiM een onderzoek voor het toekomstige beleid, zonder dat er vraag naar is vanuit de beleidsdirecties, kan het KiM besluiten om het onderzoek toch te doen. Dat is echter wel een uitzondering.