Mobiliteitspanel Nederland

Met het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) onderzoekt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de veranderingen in het verplaatsingsgedrag van een vaste groep mensen en huishoudens over een langere periode.

Nieuwe inzichten in ons dagelijks vervoer


Het Mobiliteitspanel Nederland onderzoekt hoe Nederlanders zich verplaatsen en hoe dit in de loop der jaren verandert. In de afgelopen tijd zijn weer nieuwe inzichten naar voren gekomen.
Neem bijvoorbeeld Ahmed en Anna. Zij zijn onlangs verhuisd naar een groter huis, met een tuin. Leuk voor hun kleuter, maar nu moeten ze wel allebei met de auto naar hun werk.
Hierdoor staan ze sinds kort regelmatig in de file.
- 1 op de 7 Nederlanders staat minstens één keer per week in de file.
Al vindt Ahmed...
- 43% hiervan accepteert dit…
dat íets minder erg dan Anna.
- …terwijl 36% er geïrriteerd van raakt.
Van die file heeft Marcel geen last meer. Hij gaat alleen nog maar op zijn elektrische fiets naar zijn werk.
- E-fietsen vervangen in woon-werkverkeer steeds vaker de auto.
Hij is zeker niet de jongste die steeds vaker op een elektrische fiets te zien is.
- Ook vervangen e-fietsen steeds vaker de gewone fiets.
Maar Marcel, kom op! Zo heb je je dagelijkse beweging na je werkdag al gehad!
- 80% van de fietsers beweegt meer dan 150 minuten per week door dagelijkse mobiliteit.
In tegenstelling tot Ahmed en Anna!
- Bij automobilisten is dit 7%.
Maar hier houdt het onderzoek naar mobiliteit niet op. Welk effect heeft het weer op mobiliteit? Hoe gaan Nederlanders op vakantie? En wat zijn de mobiliteitseffecten van het coronavirus? Het Kennisinstituur voor Mobiliteitsbeleid doet hier met het Mobiliteitspanel Nederland nu en in de toekomst onderzoek naar.