Over het MPN

Verhuizen, van baan veranderen, kinderen krijgen, een nieuw vervoermiddel aanschaffen. Al deze gebeurtenissen hebben invloed op de manier waarop mensen zich verplaatsen. Met het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) verzamelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) gegevens over het verplaatsingsgedrag van een vaste groep mensen en hun huishoudens over meerdere jaren. Het KiM gebruikt de gegevens voor eigen onderzoek en stelt ze beschikbaar voor collega-onderzoekers.

Wat is het doel van het MPN?

Het MPN geeft inzicht in de factoren die een rol spelen bij veranderingen in het verplaatsingsgedrag van Nederlanders. Ook levert het panel informatie over de mobiliteit van verschillende groepen mensen, bijvoorbeeld jongeren, gezinnen met kinderen of ouderen.

Met de MPN-gegevens kunnen de onderzoekers onder andere de volgende vragen beantwoorden:

  • Welke invloed hebben veranderingen in het leven van mensen op mobiliteit, zoals een andere baan, de geboorte van een kind of een echtscheiding?
  • Hoe beïnvloedt het gebruik van de e-fiets, bijvoorbeeld voor de woon-werkreis of om te winkelen, het gebruik van andere vervoermiddelen? Vervangt de e-fiets voornamelijk de reguliere fiets, of ook andere vervoerwijzen?
  • Bestaat er een relatie tussen de gezondheid van mensen en de manier waarop zij reizen?

Het MPN is gestart in juli 2013. Respondenten van 12 jaar en ouder uit circa 2.000 volledige huishoudens houden gedurende 3 dagen hun mobiliteitsgedrag bij in een reisdagboekje. Daarin registeren zij niet alleen al hun verplaatsingen, maar ook de manier van reizen, hun reisgezelschap, vertragingen en parkeerkosten. Daarnaast vullen de respondenten verschillende vragenlijsten in die een schat aan achtergrondinformatie geven over henzelf en hun huishoudens.

Wat kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met deze kennis doen?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) kan door de inzichten uit het MPN bij de vormgeving van het beleid beter inspelen op mobiliteitsveranderingen. Daarnaast kan het MPN gebruikt worden voor aanpassing van verkeers- en vervoersmodellen. Het ministerie gebruikt deze modellen onder meer bij beslissingen over investeringen in verkeer en vervoer. Het panel kan ook worden ingezet om eenvoudig informatie over een specifiek onderwerp in te winnen. Doordat vanuit het panel al veel informatie beschikbaar is, kan met een relatief korte vragenlijst extra informatie worden ingewonnen. Deze informatie kan direct gekoppeld worden aan het huidige reisgedrag van de respondenten.

Wie werken er mee aan het MPN?

Het MPN is een initiatief van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Onderzoeksbureau Kantar Public levert de respondenten en verzorgt de communicatie met de respondenten.

Wat levert het MPN concreet op?

Het MPN levert jaarlijks een databestand op met daarin de gegevens uit de huishoudvragenlijsten, de persoonsvragenlijsten en de reisdagboekjes.

Wie kan de databestanden gebruiken?

De databestanden van het Mobiliteitspanel verschijnen 2 jaar na de dataverzameling, nadat ze zijn ontdaan van privacygevoelige informatie.  Via Survey Data Nederland zijn de gegevens beschikbaar voor derden. Wel gelden er beperkingen voor het inzien en gebruik. Vooraf moet u inloggegevens aangevragen  bij het KiM.

Hoe krijg ik toegang tot de data?

De MPN-data zijn alleen toegankelijk als u inloggegevens heeft. Daarnaast is het mogelijk om in samenwerking met het KiM aanvullend data in te winnen via het MPN-systeem in de vorm van maat- en meerwerk. Hier vindt u meer informatie over de aanvraag van toegang tot de MPN-data en over de mogelijkheden van maat- en meerwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van het onderzoek?

Alle nieuwsberichten en uitkomsten van de onderzoeken uitgevoerd met het MPN worden op deze website gepubliceerd.

Wat is het MPN? (animatie)

Met het Mobiliteitspanel Nederland, proberen we een beeld te krijgen van de rol van vervoer in de levensloop van miljoenen Nederlanders.


Want, wanneer het leven van mensen verandert, verandert de manier waarop ze zich verplaatsen mee en dat levert belangrijke cijfers en inzichten op.


Neem het gezin van Sandra en Marcel.


Sandra heeft net een nieuwe baan, bij een mooi kantoor in een grote stad.


Eerst ging ze lekker op de fiets naar haar werk, nu moet ze elke dag met de auto.


Dat betekent dat ze vaak en lang in de file staat.


Tot grote ergernis van Marcel die daardoor weer met de fiets boodschappen moet doen.


Daarom winkelt hij tegenwoordig liever online, zodat de boodschappen gewoon thuis worden bezorgd.


Wanneer opa en oma oppassen, komen ze met de bus.


Eigenlijk fietsen ze liever, maar sinds opa een ongeluk heeft gehad durven ze dat niet meer.


Met de resultaten uit het Mobiliteitspanel Nederland krijgen we inzicht in de relatie tussen persoonlijke veranderingen en vervoerskeuze en hoe dit door de tijd heen verandert.


Deze inzichten worden door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gebruikt voor passend beleid,

zodat we Nederland voor nu en in de toekomst vlot, veilig en leefbaar kunnen houden.