De resultaten van het MPN

Naast de publicaties geven de animaties 'Mobiliteitspanel Nederland, de eerste resultaten' en ‘Mobiliteitspanel Nederland, nieuwe inzichten in ons dagelijks vervoer’ een kort overzicht van de uitkomsten van de deelonderzoeken over sociale contacten, winkelen, autogebruik in huishoudens, gebruik van navigatiesystemen en levensgebeurtenissen.

Het Mobiliteitspanel Nederland bekijkt de rol van vervoer in de levens van miljoenen Nederlanders.

Daarvoor houden 2000 huishoudens elk jaar 3 dagen lang al hun verplaatsingen bij.

En dat heeft weer nieuwe inzichten opgeleverd!

Neem het gezin van Sandra en Marcel.

Hun reispatroon is al een aantal jaar hetzelfde...en dat geldt voor bijna iedereen in de straat!

Maar niet voor hun buren Ahmed en Anna.

Zij deden eerst álles op de fiets.

Maar sinds de baby er is... gaan ze vooral met de auto...en de benenwagen!

Even verderop wonen de studenten Sophie en Christine.

In het weekend lenen zij wel eens de auto van Marcel.

Maar meestal gebruikt Marcel zijn auto zelf. De navigatie, die staat vaak uit.

Ténzij hij een belangrijke afspraak heeft.

Niet dat hij er altijd naar luistert. Soms weet hij namelijk handige binnendoorweggetjes...

Navigatie..maar ook elektrische fietsen, wifi in de trein en zuinigere auto’s..tussen 2005 en 2016 is er een hoop veranderd in het vervoer.

Toch waarderen Nederlanders de verschillende vervoermiddelen precies hetzelfde als 10 jaar geleden!

Verandert je reispatroon als je van de stad naar het platteland verhuist?

Waarom kiezen mensen ervoor om te gaan lopen en fietsen?

Met deze en andere vragen gaat het Mobiliteitspanel Nederland binnenkort aan de slag!

Het Mobiliteitspanel Nederland kijkt wat ontwikkelingen in de samenleving doen met vervoer in Nederland.

De eerste resultaten zijn binnen!

Op het gebied van sociale contacten, winkelen en autogebruik in huishoudens vallen een aantal dingen op.

---

Neem Sophie. Zij past vaak op bij Sandra en Marcel.

‘s Avonds chat ze met Jessie, die ze via Facebook heeft leren kennen.

Om Jessie te bezoeken, moet ze behoorlijk wat reizen.

De liefde zoeken de dames niet langer tijdens het uitgaan, maar achter het beeldscherm.

De kersverse tortelduifjes zitten in plaats van een avondje bioscoop, net zo lekker thuis.

Ook opa en oma gaan met de tijd mee.

Ze zoeken online naar de beste koop...maar aanschaffen?

Niet zonder eerst zélf te kijken.


Daar begrijpt Marcel niks van.

Als hij online winkelt kijkt, vergelijkt én... koopt hij.  

Wil Marcel sporten, dan moet hij even afstemmen met Sandra.

Haar werkafspraak is uitgelopen en omdat zij de auto heeft... moet Marcel iets anders verzinnen.

De buren...hebben dat anders opgelost.

---

Hoe vinden al deze mensen hun weg... zonder file?


En hoe denken mensen over verschillende soorten vervoer?
En hoe wordt er gedacht over verschillende soorten vervoer?


Deze en meer vragen beantwoordt het Mobiliteitspanel Nederland in 2016.

Onderzoeksrapporten en presentaties

De resultaten van de verschillende onderzoeken die met de data van het MPN zijn uitgevoerd zijn beschikbaar op deze website. Ga naar 'publicaties' voor het volledige overzicht. Ook zijn er de afgelopen jaren verschillende presentaties gegeven en artikelen geschreven over de opzet van het MPN. Deze vindt u ook terug op de website. U mag zonder toestemming citeren uit deze publicaties, mits u de bron vermeldt. 

Factsheets

Naast onderzoeksrapporten zijn er verschillende factsheets beschikbaar met een beknopt overzicht van een aantal onderzoeken met data van het MPN.

Factsheet 1: Mobiliteitspanel Nederland

Factsheet 2: Over goede buren en verre vrienden in het online tijdperk

Factsheet 3: Webwinkelen en mobiliteit

Factsheet 4: Hoe levensgebeurtenissen het reisgedrag beïnvloeden

Factsheet 5: Stabiele beelden: trends in beleving en beeldvorming van mobiliteit

Factsheet 6: De e-fiets: gebruikersgroepen en effecten op het reisgedrag