De resultaten van het MPN

Mobiliteitspanel Nederland, de eerste resultaten

Naast de publicaties geeft de animatie 'Mobiliteitspanel Nederland, de eerste resultaten' een kort overzicht van de uitkomsten van de deelonderzoeken over sociale contacten, winkelen en autogebruik in huishoudens.

Mobiliteitspanel Nederland - De eerste resultaten

Het Mobiliteitspanel Nederland kijkt wat ontwikkelingen in de samenleving doen met vervoer in Nederland.

De eerste resultaten zijn binnen!

Op het gebied van sociale contacten, winkelen en autogebruik in huishoudens vallen een aantal dingen op.

---

Neem Sophie. Zij past vaak op bij Sandra en Marcel.

‘s Avonds chat ze met Jessie, die ze via Facebook heeft leren kennen.

Om Jessie te bezoeken, moet ze behoorlijk wat reizen.

De liefde zoeken de dames niet langer tijdens het uitgaan, maar achter het beeldscherm.

De kersverse tortelduifjes zitten in plaats van een avondje bioscoop, net zo lekker thuis.

Ook opa en oma gaan met de tijd mee.

Ze zoeken online naar de beste koop...maar aanschaffen?

Niet zonder eerst zélf te kijken.


Daar begrijpt Marcel niks van.

Als hij online winkelt kijkt, vergelijkt én... koopt hij.  

Wil Marcel sporten, dan moet hij even afstemmen met Sandra.

Haar werkafspraak is uitgelopen en omdat zij de auto heeft... moet Marcel iets anders verzinnen.

De buren...hebben dat anders opgelost.

---

Hoe vinden al deze mensen hun weg... zonder file?


En hoe denken mensen over verschillende soorten vervoer?
En hoe wordt er gedacht over verschillende soorten vervoer?


Deze en meer vragen beantwoordt het Mobiliteitspanel Nederland in 2016.

Artikelen en presentaties

In de afgelopen periode zijn verschillende presentaties gegeven en artikelen geschreven over de opzet van het MPN en over de eerste analyses. Ga naar 'publicaties' voor het volledige overzicht. U mag zonder toestemming citeren uit deze publicaties, mits u de bron vermeldt.

Factsheets

Factsheet 1: Mobiliteitspanel Nederland

Factsheet 2: Over goede buren en verre vrienden in het online tijdperk

Factsheet 3: Webwinkelen en mobiliteit

Factsheet 4: Hoe levensgebeurtenissen het reisgedrag beïnvloeden

Factsheet 5: Stabiele beelden: trends in beleving en beeldvorming van mobiliteit

Factsheet 6: De e-fiets: gebruikersgroepen en effecten op het reisgedrag