Beoordeling internationale benchmark spoor

ProRail en NS hebben een internationale benchmark uitgevoerd waarin zij hun prestaties over de periode 2011-2015 hebben vergeleken met andere infrastructuurbeheerders en spoorvervoerbedrijven in Europa. Het KiM heeft de indruk dat deze benchmark in grote lijnen op verantwoorde wijze is uitgevoerd. De gepresenteerde scores geven een eerste inzicht in hoe de Nederlandse spoorsector verhoudingsgewijs presteert. Daarmee is de benchmarkrapportage van ProRail en NS een belangrijke eerste stap.

Dit is een van de conclusies uit de beoordeling van de benchmarkrapportage die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft uitgevoerd in opdracht van de directie Openbaar Vervoer en Spoor (OVS) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Het KiM concludeert voorts dat ProRail en NS zich hebben gefocust op het presenteren van data. Het verklaren van verschillen gebeurt bijna niet. Om echt lessen te kunnen trekken uit een benchmark is een zoektocht naar verklaringen voor geconstateerde prestatieverschillen een noodzakelijke volgende stap. Het KiM doet enkele aanbevelingen aan zowel ProRail en NS als aan OVS om de bruikbaarheid van toekomstige benchmarks te vergroten.