Trendprognose wegverkeer 2018-2023 voor RWS

In milieustudies die Rijkswaterstaat (RWS) uitvoert rond het hoofdwegennet, zijn naast langetermijnverwachtingen van het wegverkeer ook korte- en middellangetermijnverwachtingen nodig.  Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft deze opgesteld op verzoek van het Directoraat Generaal Mobiliteit. Deze trendprognose wordt gebruikt door RWS voor bepaling van emissies van schadelijke stoffen en geluid op het hoofdwegennet in het kader van het Nationale Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) en Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid (SWUNG).

De verwachting voor de ontwikkeling van het wegverkeer op het hoofdwegennet  in de periode 2018-2023 is opgesteld met het middellangetermijnmodel voor het wegverkeer van het KiM. Het uitgangspunt is daarbij de realisatie van het wegverkeer op het hoofdwegennet tot en met 2017. De verwachtingen voor de ontwikkeling van de verklarende variabelen in het model voor de jaren 2018 tot en met 2023 zijn ontleend aan de eind maart 2018 beschikbare publicaties zoals het Centraal Economisch Plan 2018 van het CPB.