Mobiliteitsbeeld 2021

In het Mobiliteitsbeeld geeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen en actuele cijfers rond de mobiliteit in Nederland. Het Mobiliteitsbeeld verschijnt iedere twee jaar.

Videopresentatie

Bekijk ook de videopresentatie over het Mobiliteitsbeeld 2021.