Online symposium Mobiliteitspanel Nederland op 24 september 2020

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) houdt op donderdagmiddag 24 september het 4e symposium rond het Mobiliteitspanel Nederland (MPN). Het symposium vindt dit jaar online plaats. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Aanmelden

U kunt zich hier online aanmelden voor het MPN symposium.

Het MPN

Het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) is een huishoudpanel dat is gestart in 2013. De data die worden verzameld met het MPN worden onder andere gebruikt om trends in het reisgedrag te onderzoeken van een vaste groep personen en huishoudens over een langere tijdsperiode. Verandert je reispatroon als je van de stad naar het platteland verhuist? Waarom kiezen sommige mensen ervoor om te gaan lopen of fietsen? Wat is het belang van gezondheid bij deze keuze? Recent is het MPN onder meer ook gebruikt voor onderzoek naar de beleving van de file, naar vakantiemobiliteit van Nederlanders en naar de effecten van corona-ontwikkelingen op de mobiliteit. Kijk voor meer informatie op de website van het MPN.

Het symposium

Het symposium start met een plenaire openingssessie. Hierin geven we een overzicht van ontwikkelingen in het MPN,  gevolgd door een keynote van Kay Axhausen (Hoogleraar Transport Planning aan de ETH Zürich). Prof. Axhausen zal vertellen over Zwitserse ervaringen met mobiliteitsonderzoek waarbij mensen gedurende een langere tijd worden gevolgd.

Na de openingssessie zijn er 2 rondes met thematische parallelsessies, waarin onderzoekers hun (panel)analyses presenteren. Een deel van dit onderzoek is gebaseerd op het MPN. Daarnaast komen ook andere panels aan bod. Sprekers uit Nederland en uit het buitenland geven de presentaties. Naast aandacht voor data en methoden, wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij de toepassing van bevindingen voor beleid en praktijk en mogelijke lessen voor de toekomst. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen en discussie.

We eindigen met een plenaire afsluiting met daarin een interactieve paneldiscussie gericht op de toekomst van mobiliteit en nieuwe behoeften voor onderzoek. In het panel nemen 2 wetenschappers en 2 beleidsmakers plaats. Het 'publiek' kan meedoen via de chat.  

Op deze manier hopen we een gevarieerd programma te bieden. De voertaal tijdens het symposium is afwisselend Nederlands en Engels. Voor vertaling wordt gezorgd.

Hier vindt u het volledige programma.

Registratie

Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u op korte termijn als bevestiging een agenda uitnodiging. Op een later moment ontvangt u verdere uitleg over en links voor uw online deelname. Aanmelden is mogelijk zolang het maximale aantal deelnemers in de online omgeving niet wordt overschreden. Als dit het geval is , dan zullen wij daarover berichten.