Bert van Wee

Bert van Wee

Werkt bij
Technische Universiteit Delft

Een korte kennismaking met...

Wetenschappelijke uitdagingen voor het KiM

De grootste uitdaging lijkt mij de vraag hoe we Nederland mobiel en bereikbaar houden met veel minder CO2-uitstoot en gebruik van fossiele brandstoffen.

Onderzoek om trots op te zijn

Enkele recente onderzoeken gaan in op het belang van zelfselectie. Voor een brede discussie over dit fenomeen: zie Van Wee, B. (2009), Self-Selection: A Key to a Better Understanding of Location Choices, Travel Behaviour and Transport Externalities? Transport Reviews 29 (3), pp. 279-292.

Affiniteit met KiM-kennislijnen

Ik heb vooral affiniteit met drie kennislijnen: 'Mobiliteit, bereikbaarheid en ruimte', 'Evaluaties en afwegingskaders' en 'Duurzame mobiliteit, veiligheid en transitie'.

Positie en kern wetenschappelijk onderzoek

Mijn leerstoel heeft betrekking op het transportbeleid. Het onderzoek richt zich vooral op lange termijn ontwikkelingen in het verkeers- en vervoersysteem en de effecten ervan op bereikbaarheid, veiligheid en milieu, evenals op de invloed van beleid op dat systeem en de effecten.

Wetenschappelijke achtergrond

Ik heb sociale geografie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en ben gepromoveerd bij de Universiteit van Amsterdam (economie en econometrie). In de periode 1983-1990 werkte ik bij de AGV Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer BV en aansluitend tot 2003 bij de RIVM in diverse coördinerende functies rond verkeer en vervoer. Van 1999 tot 2003 was ik bijzonder hoogleraar Verkeer, Milieu en Ruimte aan de Universiteit Utrecht en sinds 2003 ben ik verbonden aan de Technische Universiteit Delft, als hoogleraar Transportbeleid, sectieleider sectie Transport en Logistiek.