Dick Ettema

Dick Ettema

Werkt bij
Universiteit Utrecht

Een korte kennismaking met...

Wetenschappelijke uitdagingen voor het KiM

De grootste uitdaging lijkt mij om te begrijpen hoe sociale, economische, demografische en technologische ontwikkelingen de vraag naar transport en daarmee de bereikbaarheid beïnvloeden, en hoe we Nederland bereikbaar houden in deze veranderende context. Van specifiek belang lijkt me hoe we economische groei en verdere verstedelijking kunnen combineren met een transportsysteem dat inclusief is voor iedereen en duurzaam. In dat verband is met name meer inzicht nodig in de rol van nieuwe transport systemen, zoals deelfietsen, autodeelsystemen en autonome voertuigen.

Onderzoek om trots op te zijn

Samen met Zweedse onderzoekers (Tommy Garling, Margareta Friman, Lars Olsson) heb ik de relatie tussen mobiliteit en welzijn op de kaart gezet, en meetmethoden ontwikkeld om dit onderwerp te onderzoeken. In studies op verschillende continenten hebben we de positieve effecten van lopen en fietsen aangetoond en ook de invloed van mobiliteit op het bredere welzijn van mensen. Het is mooi dat dit onderzoek de basis is voor veel internationaal onderzoek naar de factoren die het reizen plezieriger maken en hoe transport het welzijn kan verbeteren.

Affiniteit met KiM-kennislijnen

Ik heb vooral affiniteit met drie kennislijnen: 'Mobiliteit, bereikbaarheid en ruimte', ‘Mobiliteit van groepen’ en 'Evaluaties en afwegingskaders'.

Positie en kern wetenschappelijk onderzoek

Mijn leerstoel heeft betrekking op de relatie tussen stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en sociale inclusie. Ik onderzoek met collega’s hoe bereikbaarheid van steden zich ontwikkelt als gevolg van sociale, economische, demografische en technologische ontwikkelingen, en welke gevolgen dit heeft voor dagelijkse activiteiten- en verplaatsingspatronen, participatie, gezondheid en welzijn. Specifieke thema’s zijn:

  • Theoretische ontwikkeling met betrekking tot bereikbaarheid, mobiliteit en ongelijkheid
  • Gevolgen van bereikbaarheid voor mobiliteit, gezondheid en welzijn
  • De interactie tussen locatiegedrag van huishoudens, verplaatsingsgedrag en bereikbaarheid
  • De gevolgen van nieuwe transportsystemen (Mobility as a Service, auto- en fietsdeelsystemen) op verplaatsingsgedrag, bereikbaarheid en gelijkheid
  • De effecten van ICT op het gebruik van reistijd, mobiliteitskeuzes en bereikbaarheid

Wetenschappelijke achtergrond

Ik heb Bouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en ben daar in 1996 gepromoveerd op het proefschrift “Activity Travel Demand Modeling”. Tussen 1996 en 2003 heb ik gewerkt bij verschillende adviesbureaus (Hague Consulting Group en Grontmij (nu Sweco)). Sinds 2003 ben ik verbonden aan de Universiteit Utrecht (Sociale Geografie en Planologie), waar ik sinds dit jaar de leerstoel “Urban Accessibility and Social Inclusion” bekleed.