Erik Verhoef

Erik Verhoef

Werkt bij
Vrije Universiteit Amsterdam

Een korte kennismaking met...

Uitdagingen voor het KiM

Voor het KiM is het een enorme uitdaging om tot een duurzaam en maatschappelijk efficiënt verkeers- en vervoerssysteem te komen. En dat in een wereld vol korte- en lange termijnonzekerheden. Het moet bovendien gaan om een duurzaam systeem dat efficiënt ruimtegebruik binnen steden (en op grotere schaal) ondersteunt en daarmee consistent is.

De uitdagingen die daar uit voortkomen liggen onder meer in het beter begrijpen en kunnen sturen van gedrag van individuen, bedrijven en andere stakeholders. Verder is er een beter begrip nodig van de ruimtelijke- en netwerkinteracties daartussen, van technologie en van de samenhang die tussen deze thema's bestaat. Kortom, saai is het niet.

Onderzoek om trots op te zijn

Trots zijn op eigen onderzoek is een bijna on-Nederlandse gedachte. Het onderzoek dat de meeste aandacht heeft getrokken is het onderzoek dat ik, vaak met anderen, heb gedaan rondom de thema's:

 • second-best prijsbeleid;
 • financieringsvraagstukken;
 • marktwerking in netwerken met strategisch gedrag (het onderzoek in mijn ERC-programma);
 • de waardering van reistijd en onzekerheid;
 • interacties tussen vervoer en stedelijke markten;
 • experimenteel onderzoek in diverse spitsmijden-projecten.

Dit onderzoek heeft zowel wetenschappelijke als maatschappelijke impact gehad. 

Affiniteit met KIM kennislijnen

Ik vrees dat ik met eigenlijk alle zes de huidige kennislijnen affiniteit heb. Als ik dan toch moet kiezen, zeg ik: kennislijnen 1, 3, 4 en 5.

Huidige positie en onderzoek

Ik ben als hoogleraar Ruimtelijke Economie verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Op elk van de hierboven genoemde thema's ben ik met mijn onderzoek nog steeds actief, maar het zwaartepunt ligt op dit moment bij de thema's:

 • smart incentives’ (waaronder verhandelbare spitsrechten);
 • gedragsmodellering van onder meer tijdstipkeuze;
 • concurrentie en beleid in netwerkmarkten zoals de luchtvaart;
 • de samenhang tussen verkeer- en vervoersbeleid;
 • (falen op) stedelijke markten zoals die voor grond, vastgoed en arbeid.

Blijvende interesses zijn:

 • prijs- en investeringsbeleid en de maatschappelijke acceptatie daarvan.

Wetenschappelijke achtergrond

Ik ben afgestudeerd econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen en ben in 1996 aan de VU gepromoveerd op het thema prijsbeleid in het wegverkeer. Sindsdien ben ik als gast verbonden geweest aan een aantal buitenlandse universiteiten, waaronder University of California, Leeds University en Gothenburg University.

Ik geloof sterk in de meerwaarde van multi- en interdisciplinair onderzoek wanneer het gaat om een thema zo breed als verkeer en vervoer. Ik heb dan ook in een groot aantal nationale en internationale onderzoeksconsortia samengewerkt met wetenschappers van verschillende disciplinaire achtergronden.