Luca Bertolini

Luca Bertolini

Werkt bij
Universiteit van Amsterdam

Een korte kennismaking met...

Wetenschappelijke uitdagingen voor het KiM

De belangrijkste uitdaging vind ik het ontwikkelen van kennis die kan bijdragen aan een transitie naar een duurzaam mobiliteitsysteem. Onze huidige welvaart en welbevinden zijn nog steeds afhankelijk van vormen van mobiliteit die onze toekomstige welvaart en welbevinden ernstig in gevaar kunnen brengen. Hoe lossen we dit dilemma op?

Onderzoek om trots op te zijn

Ik houd mij bezig met verschillende onderzoeksvragen, zoals:

  • Hoe kunnen bereikbaarheidsconcepten en -maten gebruikt worden om synergie tussen ruimtelijke en vervoersplanning te bereiken?
  • Hoe kunnen vervoersmodellen op constructieve wijze ingezet worden in planvormingsprocessen?
  • Wat zijn succes- en faalfactoren van de ontwikkeling van knooppunten in Nederland en daarbuiten?
  • Hoe kan infrastructuurplanning omgaan met niet herleidbare onzekerheden?

Affiniteit met KiM-kennislijnen

Het KiM heeft zijn onderzoek georganiseerd rond zes kernthema's of kennislijnen. Mijn inbreng - een ruimtelijke perspectief op mobiliteit - kan meerwaarde hebben op meerdere fronten, en vooral in de kennislijnen: 'Duurzame mobiliteit, veiligheid en transitie', de kennislijn 'Mobiliteit, bereikbaarheid en ruimte' met nadruk op integrale ruimte-mobiliteit concepten, zoals knooppuntontwikkeling en 'Evaluaties en afwegingskaders' met nadruk op procesmatige aspecten.

Positie en kern wetenschappelijk onderzoek

Sinds 2008 ben ik hoogleraar planologie aan de Universiteit van Amsterdam, in het bijzonder van verkeer, vervoer en infrastructuur. Ik hou me daar bezig met vraagstukken op het raakvlak van ruimtelijk ordening en vervoersplanning. Verder de omgang met complexiteit in planvorming en beleidsontwikkeling en de mogelijkheden tot kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk.

Wetenschappelijke achtergrond

Voor mijn huidige baan ben ik postdoc, docent en hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam geweest en postdoc aan de Universiteit Utrecht. Ik ben in 1995 gepromoveerd aan de Politecnico di Torino met een onderzoek naar de ontwikkeling van stationslocaties in Europa. In 1989 studeerde ik cum laude af aan de faculteit bouwkunde van dezelfde universiteit.