Tim Schwanen

Tim Schwanen

Werkt bij
University of Oxford

Een korte kennismaking met...

Wetenschappelijke uitdagingen voor het KiM

De grootste uitdaging is het minimaliseren van de bijdrage van transport aan, de door mensen teweeg gebrachte, klimaatverandering. Hiervoor is mijns inziens een radicale omslag in het denken over, en beleid voor, transport nodig, waarbij de potentiële rol van technologische verandering en economische instrumenten in een ander licht wordt bezien. Ook zullen de sociale en culturele processen waarin transport is ingebed opnieuw doordacht moeten worden. Dat vergt ook een nieuwe manier van denken over de regulering van transportmarkten.

Onderzoek om trots op te zijn

Ik ben zo’n tien geleden begonnen met een lange termijn project om meer sociale wetenschap – en dan vooral inzichten uit culturele geografie, science and technology studies en bepaalde stromingen uit de filosofie – te integreren in transport-gerelateerd onderzoek. Dit heeft inmiddels geleid tot een reeks publicaties en nieuwe inzichten, over bijvoorbeeld de positieve en negatieve gevolgen van de dominantie van inzichten uit civiele techniek, economie en psychologie in het denken over CO2-reductie in transport en ook over hoe bepaalde discoursen over ouderdom en welzijn de mobiliteit van ouderen zowel faciliteren als beperken.

Affiniteit met KiM-kennislijnen

Mijn onderzoek vertoont de meeste raakvlakken met de onderzoekslijnen ‘Duurzame mobiliteit, veiligheid en transitie’ en ‘Mobiliteit van groepen’. Daarnaast zijn er aanknopingspunten met de lijn ‘Maatschappelijk belang, rol van de overheid en marktordening’.

Positie en kern wetenschappelijk onderzoek

Ik ben momenteel Departmental Lecturer aan de Transport Studies Unit en School of Geography and the Environment van de Universiteit van Oxford. Mijn onderzoek is nogal divers van aard, maar één van de kerndoelen is om beter te begrijpen hoe CO2-reductie en aanpassing aan klimaatverandering in transport sociale, culturele en politieke processen zijn. Processen waarin bepaalde gewoontes, vormen van kennis en belangen een belangrijke rol spelen en tot specifieke uitkomsten leiden. Als onderdeel hiervan ben ik recent een onderzoek gestart naar sociaal-technische innovaties in stedelijk vervoer – van auto- en fietsdelen tot smartphone apps die lopen, fietsen en ov-gebruik faciliteren, tot voorzieningen voor electrische en in de toekomst mogelijk waterstofauto’s. Het doel is om te identificeren welke sociale, culturele en institutionele processen en contexten in steden de kans op succes voor dergelijke innovaties vergroten.

Wetenschappelijke achtergrond

Ik heb aan de Universiteit van Utrecht Sociale Geografie gestudeerd en ben daar in 2003 ook gepromoveerd (cum laude) op een onderzoek naar de relatie tussen stedelijke inrichting en verplaatsings- en activiteitengedrag. Ik heb daarna als postdoc en universitair docent gewerkt aan dezelfde universiteit en ben in 2009 overgestapt naar de Universiteit van Oxford.