Taede Tillema (KiM) bijzonder hoogleraar Transportgeografie

Taede Tillema is voor één dag in de week benoemd tot bijzonder hoogleraar Transportgeografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat zich richten op mobiliteit en bereikbaarheid, met de nadruk op gebieden rond en buiten de stad. Taede blijft daarnaast als onderzoeker actief bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Professor Taede Tillema (1979) gaat per 1 mei bijdragen aan het onderwijs en onderzoek op het gebied van transportgeografie, gericht op mobiliteit en bereikbaarheid met de nadruk op gebieden rond en buiten de stad. Zijn leerstoel aan Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is ingesteld door de Stichting ter Bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen en wordt gesteund door IenW.

Taede is deskundig op het gebied van mobiliteit, infrastructuurplanning en ruimtelijke ordening. Hij werkt sinds 2013 als onderzoeker bij het KiM, onderdeel van IenW.

Is er een groeiend verschil in bereikbaarheid stad en platteland?

Taede: 'Innovaties in transport, zoals zelfrijdende voertuigen, elektrische fietsen en ‘Mobility-as-a-Service’-concepten, beïnvloeden de mobiliteit en de bereikbaarheid van zowel steden als gebieden  daar buiten. Ook kunnen ze invloed hebben op de uiteindelijke ruimtelijke inrichting en daarmee op de plekken waar huishoudens en bedrijven hun activiteiten ondernemen.'

Momenteel richt veel onderzoek naar mobiliteit- en leefbaarheidproblemen zich op de stad. Mijn onderzoek zal ook bijdragen aan het inzicht in mobiliteit en de percepties van bereikbaarheid in gebieden daarbuiten. Nemen verschillen tussen de stad en de gebieden buiten de stad juist toe of af? En voor welke groepen is dit het geval? Daarbij streef ik naar een goede verbinding tussen onderzoek en het voeden van beleid. Kennis die gaat bijdragen aan belangrijke keuzes voor onze samenleving.’

Over Taede Tillema

Taede is deskundig op het gebied van mobiliteit, infrastructuurplanning en ruimtelijke ordening. Hij werkt sinds 2013 als onderzoeker bij het KiM, onderdeel van IenW.

Taede studeerde Civiele Techniek en Management aan de Universiteit Twente en promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar effecten van prijsbeleid in verkeer en vervoer. Daarna was hij sinds 2006 achtereenvolgens werkzaam als postdoc aan de Universiteit Utrecht (relatie tussen ICT ontwikkelingen en fysieke mobiliteit) en als senior onderzoeker binnen het samenwerkingsprogramma ‘Duurzame Wegen’ van Rijkswaterstaat en de Rijksuniversiteit Groningen.