Anne Durand wint Cuperusprijs 2018

Anne Durand van het KIM heeft voor haar masterscriptie 'Managing disruptions in public transport from the passenger perspective’ , de Cuperusprijs 2018 in ontvangst genomen. Ze schreef de scriptie aan de TU Delft onder begeleiding van KiM-fellow prof.dr.ir. Serge Hoogendoorn en voerde haar onderzoek uit bij de RET in Rotterdam.

De jury van het KIVI vond het onderzoek maatschappelijk zeer relevant met een creatieve aanpak en in goed Engels geschreven. De tweejaarlijkse Cuperusprijs voor de beste wetenschappelijke scriptie over ‘personen of goederenvervoer over spoor, weg en water’ is een initiatief van KIVI, CROW, RHDHV, NS en Prorail. De prijzen werden uitgereikt tijdens het Nationaal verkeerskundecongres in ‘s-Hertogenbosch.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Martin Hols / Martin Hols

Verstoringen vanuit het perspectief van de reiziger

Anne ontwikkelde in haar masterscriptie een raamwerk om de regelstrategieën bij verstoringen te analyseren vanuit het perspectief van de reiziger. Een casestudie voor de Rotterdamse metro laat zien dat alternatieve strategieën tot een betere dienstverlening kunnen leiden.

Tot nu toe kijken ov-bedrijven vooral naar de aanbodkant bij het oplossen van verstoringen. Door bijvoorbeeld de dienstregeling of het dienstenrooster aan te passen probeert men de verstoring te verhelpen. Die aanpak leidt niet altijd tot de best mogelijke situatie voor de reiziger. Reizigers ondervinden vaak hinder van verstoringen, zoals een langere wachttijd, een langere reistijd of extra overstappen. Door het gebruik van bijvoorbeeld de ov-chipkaart is er steeds meer reizigersdata beschikbaar. Hierdoor is het makkelijker om verstoringen te analyseren vanuit het perspectief van de reiziger.

Om de aanbodgerichte en reizigersgerichte strategieën te kunnen vergelijken, zijn deze vertaald in een monetaire reistijdwaardering, opgeteld in additionele gegeneraliseerde reistijdkosten. 

Anne testte het raamwerk uit bij de Rotterdamse metro. Bij een verstoring in de ochtendspits paste de verkeersleiding in een simulatie de door Anne ontwikkelde reizigersgerichte strategieën toe. De strategieën zijn ontwikkeld met het doel dat ze in de praktijk kunnen worden toegepast.

Conclusie van het onderzoek is dat reizigers vooral baat hebben bij een systeem waarbij de metro volgens een vaste frequentie rijdt(regelmaatsturing). In de huidige situatie gaat men bij ov-bedrijven uit van het op tijd rijden van de metro (sturing op punctualiteit). De overgang naar regelmaatsturing is daarom ingrijpend. Voor het toepassen van de reizigersgeoriënteerde benadering in de praktijk zal het ov-bedrijf een afweging moeten maken of de voordelen opwegen tegen de kosten van de aanpassingen in hun bestaande strategie.