Bereikbaarheid en concurrentiekracht: Twee kanten van dezelfde medaille

Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2015, Antwerpen