Gedrag in mobiliteitsbeleid

Mobiliteitsbeleid is al heel gedragsbewust, maar er kan nog meer rekening gehouden worden met het gedrag van verschillende groepen en met maatschappelijk-economische en technologische ontwikkelingen die gedrag beïnvloeden.

De presentatie ‘Gedrag in mobiliteitsbeleid’ is gegeven door Arjen ’t Hoen tijdens het congres ‘Kennis voor gedragsbewust beleid’ beleid op 23 juni 2016 in Den Haag.