Indicatoren landzijdige bereikbaarheid mainports : meta-analyses, vraagspecificatie en illustratie

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft een indicator ontwikkeld waarmee de kwaliteit van de bereikbaarheid van ‘mainports’ als de luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven is te meten. Het gaat om het personen- en goederenvervoer tussen de ‘mainports’ en hun achterland. De indicator laat zien hoe de landzijdige bereikbaarheid van de mainport is. De indicator maakt het ook mogelijk de bereikbaarheid van de Nederlandse ‘mainports’ te vergelijken met concurrerende lucht- en zeehavens in het buitenland.


Het KiM heeft de indicator ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De indicator is gebaseerd op de transportkosten in brede zin. Zo is rekening gehouden met reistijd, betrouwbaarheid van de reistijd, transporttarief en comfort van passagiers. De kwaliteit van de bereikbaarheid is in kleuren weergegeven op kaarten van Nederland en omringende landen. De kaarten maken ook duidelijk in welke gebieden de concurrentie met andere lucht- en zeehavens het grootst is bij gemeenschappelijk bediende bestemmingen aan de luchtzijde in geval van de luchthavens en gemeenschappelijk bediende bestemmingen aan de zeezijde in geval van de zeehavens.