Mogelijkheden integratie maritieme monitors

Jaarlijks worden er in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een Havenmonitor (HM) en een Maritieme cluster Monitor (MM) opgesteld.  Het KiM heeft op verzoek van de Directie Maritieme Zaken van het DG Bereikbaarheid onderzocht of het mogelijk is om beide monitors te integreren.

Aanleiding voor dit onderzoek zijn efficiencyoverwegingen en de behoefte aan heldere communicatie naar de buitenwereld over de toegevoegde waardecijfers van de zeehavens. De monitors leveren specifieke informatie die gebruikt wordt in het beleids- en begrotingsproces. In grote lijnen lijken de methodieken van de monitors op elkaar, maar in de uitwerking en toepassing zijn er belangrijke verschillen. Daardoor is er een verschil in de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid voor het onderdeel havenactiviteiten dat in beide monitors wordt berekend.

In deze notitie heeft het KiM drie alternatieve opties uitgewerkt ten opzichte van de huidige praktijk voor de positionering en uitvoering van Havenmonitor en de Maritiem cluster Monitor.