Effecten tariefverlagingen in het ov

Verlaging van de ov-tarieven is geen effectieve maatregel om mensen ertoe te bewegen vaker het ov te nemen in plaats van de auto. Dit concluderen onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het rapport Effecten tariefverlagingen in het ov. Goedkoper ov leidt vooral tot extra mobiliteit omdat mensen meer gaan reizen. Tariefverlagingen hebben ook tot gevolg dat mensen minder gaan fietsen en lopen.