Publicaties

Publicaties

Publicaties die zijn uitgebracht door het KiM bevatten een korte introtekst, een samenvatting en het volledige onderzoek in een PDF-bestand. Van alle artikelen en presentaties is waar mogelijk het originele bestand opgenomen, en anders wordt verwezen naar de bron via een link. U mag zonder toestemming citeren uit KiM-publicaties onder vermelding van het KiM als bron.

573 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Analyse vervoerprestatie ten behoeve van de tussentijdse evaluatie van de subsidieregeling goederenvervoer per spoor 2019-2020

De directie Openbaar Vervoer en Spoor van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het Kennisinstituut voor ...

Publicatie | 25-11-2021 | Johan Visser

Waarderingsgetallen Verkeersveiligheid

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) was in 2020 en 2021 betrokken bij het internationale samenwerkingsproject VALOR ...

Document (onderzoekspublicatie) | 23-11-2021

Zakelijk vliegen: de reiziger, de reizen, de motieven en de vooruitzichten

Ongeveer 5% van de Nederlandse bevolking vliegt zakelijk. Deze groep is goed voor 30% van alle vliegreizen die Nederlanders ...

Publicatie | 23-11-2021 | Toon Zijlstra, Sytze Rienstra

Mobiliteitsbeeld 2021

In het Mobiliteitsbeeld geeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen ...

Publicatie | 18-11-2021

Gaat het reizen voor werk en studie door COVID structureel veranderen? (update*)

Nederlanders verwachten als gevolg van de COVID-pandemie structureel meer te gaan thuiswerken en vergaderen op afstand. Ook ...

Publicatie | 28-10-2021 | Marije Hamersma, Lizet Krabbenborg, Roel Faber

Deelauto- en deelfietsmobiliteit in Nederland: ontwikkelingen, effecten en potentie (update 13-10 *)

Het aandeel van de deelauto in de mobiliteit is laag, maar het aanbod van deelauto's in Nederland groeit. Per gebruiker leidt ...

Document (onderzoekspublicatie) | 05-10-2021 | Peter Jorritsma, Jan-Jelle Witte, Maria Alonso - González, Marije Hamersma

Verkenning Ruimte in het systeem

In de publicatie 'Contouren van een geïntegreerd vervoersysteem' van december 2018 heeft het Kennisinstituut voor ...

Document (onderzoekspublicatie) | 04-10-2021 | Jan-Jelle Witte, Johan Visser

Smart mobility in de relatie tot doorstroming op de weg

Smart mobility systemen kunnen de doorstroming op de weg beïnvloeden, zowel positief als negatief. Maar het is moeilijk om de ...

Document (onderzoekspublicatie) | 06-09-2021 | Victor Knoop

Perspectieven op netwerkkwaliteit bij schaarse capaciteit Schiphol

Als het vliegverkeer zich herstelt van de coronapandemie, kan op Schiphol op termijn weer een capaciteitstekort ontstaan. Hoe kan ...

Document (onderzoekspublicatie) | 06-09-2021 | Sytze Rienstra, Johan Visser

Brexit en de Nederlandse maritieme sector: een verkenning van de gevolgen van mogelijke Britse beleidswijzigingen op de concurrentiepositie van de Nederlandse zeevaart en zeehavens

Per 1 januari 2021 is de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) in ...

Publicatie | 12-08-2021 | Olaf Jonkeren