Reductiemogelijkheden CO2-emissie transportsectoren

Te hoge concentraties broeikasgassen (met CO2 als belangrijkste) in de atmosfeer kunnen leiden tot klimaatverandering. Het kabinet heeft een nationale doelstelling van 30% reductie van broeikasgasemissie gesteld per 2020 ten opzichte van 1990. Deze notitie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid behandelt op basis van literatuuronderzoek de vraag wat een reël reductiedoel voor CO2-emissie - verreweg het belangrijkste broeikasgas van transport - is binnen de DGTL-sectoren: goederenvervoer, luchtvaart en zeevaart.